img

Вести

Одржана XXX седница СО Рума

img

Print

Усвајањем Предлога Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана Генералне регулације Руме на данашњем скупштинском заседању створили су се предуслови за булеварску реконструкцију улице Вука Караџића у Руми.

Општина Рума планира да конкурише и за средства са виших нивоа власти, па је било неопходно изменити План детаљне регулације, казао је председник СО Рума Стеван Ковачевић.

"Улица Вука Караџића је стратешки веома важна улица за одвијање саобраћаја на територији нашег града. Жеља нам је да у тој улици пројектујемо саобраћајнице булеварског типа, које ће за наредни дужи период моћи да подмире капацитет и фреквенцију саобраћаја. Мислимо да ћемо добијањем средстава од стране Владе АП Војводине успети да овај пројекат реализујемо и то је један од најкапиталнијих пројеката на који рачунамо. Да бисмо уопште у ту причу ушли ми смо морали да извршимо промену планске документације, сад је тај административни део заокружен, остаје само да добијемо позитивну оцену од виших органа власти и да ову стратешку инвестицију реализујемо у наредних годину-две дана", изјавио је Ковачевић.

Одлуком о измени Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Добринци биће створена правна основа за озакоњење објеката и легализацију кућа у јужном делу насеља.

Усвојена је и Одлука о изгледу униформе и ознака, боји и начину означавања возила и пловила и посебној опреми комуналне милиције.

"Ово  је једна у низу одлука које смо на последњих неколико седница Скупштине усвојили, а све у циљу припрема за организовање Комуналне милиције на територији наше општине, а мислим да су се доношењем ове одлуке стекли сви услови да се распише конкурс за полагање обуке за ову дужност и да приводимо  крају ту активност која ће надам се допринети да побољшамо комунални ред у општини Рума", рекао је Ковачевић. 

Изгласана је и Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Рума. Цене нису мењане у протеклих пет, шест година, а и са повећањем цене ће бити најниже у окружењу, поручио је Ковачевић.

Одборници су подржали и неколико одлука везаних за социјалну заштиту, како би се процес сертификовања Установе "Солидарност" Рума за пружање услуга социјалне заштите успешно спровео.

Општина Ириг се определила да убудуће услуге из домена планирања повери румском Јавном предузећу урбанизам и изградња Рума. Тим поводом усвојена је Одлука о организовању Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума, па ће тако поменуто јавно предузеће имати законски основ да у пуном капацитету ради и на територији иришке општине.

"Ово значајна одлука за наше јавно предузеће, с обзиром на то да ће оно водити послове планирања за територију општине Ириг и тиме ће повећати своје изворне приходе и мислим да ће утицати на квалитетнији рад овог предузећа", оценио је Ковачевић.

Направљене су и измене у Надзорном одбору Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума, за председника је изабран Никола Ђуричић, а представник Ирига ће бити Ивана Рушпај, а дошло је до промена и у школском одбору ОШ "23. октобар" Кленак.
donor
donor
donor
donor