img

Вести

Заказана XXX седница Скупштине Општине

img

Print

XXX седница Скупштине Општине Рума ће се одржати 30.1.2023. године са почетком у 10.00 часова, у Малој сали Културног центра у Руми.

 За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Одлуке о изгледу униформе и ознака, боји и начину означавања возила и пловила и посебној опреми комуналне милиције

 2. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана Генералне регулације Руме

 3. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације "За део блока 4-1-2 у зони мешовитог становања" у Руми

 4. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације ,,за блок 4-5-2 и део блока 1-3-3“ у Руми

 5. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације ,,За део блокова 4-1-5 и 4-2-3 у централној зони" у Руми

 6. Предлог Одлуке о измени Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Добринци

 7. Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Рума

 8. Предлог Одлуке о организовању Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума

 9. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора о давању сагласности на Статут Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума

 10. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора о давању сагласности на Измене Програма пословања Јавног предузећа "Стамбено" Рума за 2023. годину

 11. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити општине Рума

 12. Разматрање и усвајање захтева Управног одбора о давању сагласности на Измене и допуне Статута Установе за пружање услуга социјалне заштите "Солидарност" Рума

 13. Избори и именовања.
donor
donor
donor
donor