img

Вести

Општинско веће усвојило Извештај о извршењу Одлуке о буџету за 2022. годину

img

Print

На основу члана 8.  став 3. Закона о буџетском систему, Одељење за финансије, привреду и пољопривреду је дужно да објави своје финансијске извештаје на својој интернет страници.

На 81. седници Општинског већа Општине Рума, дана 26.1.2023. године, усвојен је Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за период 01.01-31.12.2022. године.

Укупан износ прихода и примања буџета Општине Рума, за период 01.01-31.12.2022. године, планиран је у бруто износу од 3.833.127.024,00 динара, од чега су 3.812.572.016,00 динара приходи и примања буџета Општине, док су примања из осталих извора планирана у износу од 20.555.008,00 динара.
Приходи и примања буџета Општине Рума, за период 01.01-31.12.2022. године, остварени су укупном износу од 2.807.220.273,56 динара и у односу на планиране приходе у 2022. години остварени су са 81,70%. Примања из осталих извора остварена су у висини од 3.302.845,64 динара односно 16,07% од планираних примања из осталих извора.

Укупан износ расхода и издатака буџета Општине Рума, за период од 01.01-31.12.2022. године, планиран је у бруто износу од 3.833.127.024,00 динара, од чега су 3.812.572.016,00 динара расход и издаци буџета Општине, док су расходи и издаци из осталих извора планирани у износу од 20.555.008,00 динара.
Расходи и издаци буџета Општине Рума, за период од 01.01-31.12.2022. године, извршени су у износу од 3.009.998.545,38 динара и у односу на планиране извршени су са 78,95%.
Расходи финансирани из других извора износе 5.750.150,10 динара односно 27,97% од планираних средстава из других извора.
donor
donor
donor
donor