img

Вести

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

img

Print

Обавештава се јавност да је носилац пројекта "HAITIAN MACHINERY Ruma d.o.o. ул ЈНА бр. 192, Рума поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта "Изградње фабричког комплекса за производњу индустријских машина у Руми на к.п. бр. 12161/18, к.о. Рума на територији општине Рума.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам и грађење општинске управе општине Рума, ул. Орловићева бр. 5 соба бр.24 у периоду од 25.01.2023. до 06.02.2023. год. у времену од 12-15 часова. У истом року заинтересвана јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 
donor
donor
donor
donor