img

Вести

Заказана LXXIX седница Општинског већа

img

Print

LXXIX седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 27.12.2022. године у Градској кући са почетком у 10.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Закључка о преносу на коришћење опреме за скупљање и рециклажу отпада

 2. Предлог Закључка о преносу без накнаде материјала за посебне намене

 3. Предлог Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву у износу од 18.000,00 динара

 4. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 18.000,00 динара

 5. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлука о промени буџетске апропријације

 6. Предлог Закључка о преносу рачунарске опреме МУП ПС Рума

 7. Нацрт Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације "за блок 4-5-2 и део блока 1-3-3" у Руми

 8. Давање сагласности на Годишњи програм уређења, одржавања и заштите јавних зелених површина на подручју насеља Рума за 2023. годину Јавног предузећа "Комуналац" у Руми

 9. Разматрање приговора Којић Рајке из Руме

 10. Разматрање молбе за помоћ Лазару Чолићу из Малих Радинаца

 11. Текућа питања.
donor
donor
donor
donor