img

Вести

Одлука о буџету Општине Рума за 2023. годину - Обавештење за кориснике буџета

img

Print

Одлука о буџету Општине Рума за 2023. годину усвојена је на 29. седници Скупштине Општине Рума која је одржана дана 17.12.2022. године, под бројем: 06-165-3/2022-III.

Одлука је објављена у "Сл. листу општина Срема" бр. 39/2022 од 17.12.2022. године.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу, а примењиваће се од 1. јануара 2023. године.

Одлука о буџету Општине Рума за 2023. годину

Допис директним, индиректним корисницима буџета, основим и средњим школама

Допис осталим корисницима буџета
donor
donor
donor
donor