img

Вести

Усвојен буџет за 2023. годину – Близу 4 милијарде динара за улагање у квалитетнији живот грађана

img

Print

Одборници Скупштине Општине Рума усвојили су на данашњем заседању буџет за 2023. годину.

Уводно излагање дала је шефица Одељења за финансије, привреду и пољопривреду Биљана Дамљановић која је том приликом рекла да се буџет за наредну годину састоји од:  прихода и примања у износу од 3.477.507.529,00 динара - расхода и издатака у износу од: 3.973.097.529,00 динара - буџетског дефицита у износу од: 495.590.000,00 динара. Укупна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 495.590.000,00 динара обезбедиће се из: нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 450.000.000,00 динара и неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти у износу од 45.590.000,00 динара.

Укупно планирани приходи и примања буџета општине Рума за 2023. годину износе 3.993.027.529,00 динара и то: 3.973.097.529,00 динара из буџетских средстава и 19.930.000,00 динара из осталих извора буџетских корисника.

Порез на доходак, добит и капиталне добитке, укупно планирани приходи износе 1.915.900.000,00 динара или 48,22% укупно планираних буџетских прихода. Порез на зараде планиран у износу од 1.560.000.000,00 динара. Порез на имовину укупно планирани приходи износе 700.101.000,00 динара или 17,629 % укупних буџетских прихода. Трансфери од других нивоа власти укупно планирани приходи износе 231.215.517,00 динара или 5,82% укупних буџетских прихода.

Укупно планирани расходи и издаци буџета општине Рума за 2022. годину су 3.993.027.529,00 динара и то: 3.973.097.529,00 динара из буџетских средстава и 19.930.000,00 динара из осталих извора буџетских корисника.

Пројектовани буџет од безмало 4 милијарде динара обавезује на велику одговорност и озбиљност, како би буџет био правилно распоређен на све сфере живота суграђана и како би се грађанима обезбедили што квалитетнији услови за живот у нашој општини, поручила је председница Општине Рума Александра Ћирић.

„90 одсто обећаног у 2022. години је испуњено, а није реализовано само оно што је пренето у наредну годину. Настављамо и даље са капиталним улагањима. Имамо велику одговорност да 4 милијарде динара искористимо на прави начин. Да унапредимо све сфере живота и на прави начин оправдамо поверење грађана. Ми смо и у овој години показали да живот грађана у нашој општини можемо учинити бољим, квалитетнијим, да Рума може бити безбеднија, чистија и зеленија. Наставићемо са рекордним улагањима у области социјалне заштите, екологије, здравства, образовања, културе, у свеобухватно унапређење инструструктуре. Сваки грађанин ће јасно видети колико се марљиво и предано ради и улаже у нашу општину“, изјавила је председница Ћирић.

О најважнијим општинским пројектима говорио је начелник Општинске управе Душан Љубишић нагласивши чињеницу да је приход буџета на јучерашњи дан, у односу на исти дан прошле године, за 700 милиона динара већи, те да је приметан раст прихода по основу пореза на зараде, пореза на имовину и пореза на пренос апсолутних права, те се са оптимизмом улази у следећу буџетску годину.

У наредној години Општина Рума започеће процес санације и рекултивације градске депоније, за шта ће бити издвојено 103 милиона динара, док ће Министарство заштите животне средине суфинансирати пројекат са 200 милиона динара. Начелник Љубишић је напоменуо да је пројекат рекултивације процењен на нешто преко 600 милиона динара, те да ће се заједно са ресорним министарством и у 2024. години пројекат поново заједнички финансирати.

У јануару ће јавности бити презентован пројекат и уређења излетишта Борковац.

„Идеја је да сами уредимо овај наш део који је правно решен тако да се ради пешачко бициклистичка стаза од плаже до бране, урадићемо прилаз и видиковцу изнад језера. Када јавност види пројекат мислим да ће бити задовољна. Ту је предвиђено 200 милина динара за комплетну организацију пројекта, 100 милиона у 2023. и исто толико у 2024.години. Имамо обећања са виших нивоа власти да ћемо добити део средстава“, рекао је Љубишић.

„Планирано је уређење Павловачке улице, затим улице Владимира Назора, док ћемо у трећој фази уредити и део улице Владимира Назора од  Индустријске улице до крила. Имамо обећања са виших нивоа власти да ће нам помоћи за суфинансирање овог пројекта јер он кошта много. Пројектно - техничка документација за Павловачку улицу биће решена до краја ове године, очекујемо грађевинску дозволу  до краја јануара.  Трећа фаза везана је за пружни прелаз где имамо обећања Железница Србије да је планирано у перспективи да се уради подвожњак који ће решити овај проблем“, казао је начелник Љубишић.

Рекордна сума издвојена је и за пројекат Партиципативно буџетирање, око 60 милиона динара, а сам пројекат изградње капела у Стејановцима и Витојевицима коштаће око 28 милиона динара. Љубишић је напоменуо да је у плану изградња вртића у Хртковцима, спортске хале у Путинцима, да је набавка вредна 23 милиона динара за опремање вртића Коцкица 2 расписана и да објекат ускоро почиње са радом. Све оне мере популационе политике попут бесплатног вртића, бесплатних уџбеника за све основце, разних стипендија и субвенција су и даље финансијски подржане од стране локалне самоуправе.

Председник СО Рума Стеван Ковачевић поручио је грађанима да са оптимизмом дочекају 2023. годину.

„Оно што је охрабрујуће за грађане наше општине, то је да је буџет планиран за 2023.годину на нивоу 3,9 милијардки динара и то је свакако значајно повећање у односу на буџет који смо остварили у 2022. години. Ипак, оно што је још значајније је да је ово буџет који је планиран на реалним основама. Свесни смо тога да живимо у окружењу и у ком се догађају потреси на пољу економије, али мислим да контакти које смо остварили са неким од потенцијалних инвеститора и у 2023. години дају нам за реално да очекујемо да ће се привредна  активност у Руми одвијати без неких већих потреса и да ће то омогућити остваривање наших развојних планова“, рекао је Ковачевић.

На данашњој седници нови в.д. мандати су поверени досадашњим в.д. директорима ЈП „Гас – Рума“, ЈП „Стамбено“, ЈП „Водовод“, ЈП „Урбанизам и грађење“, док је четворогодишњи мандат поверен Катарини Филиповић директорици Културног центра „Брана Црнчевић.  

Одборници су изгласали и планове и програме пословања јавних предузећа и установа за 2023. годину.
donor
donor
donor
donor