img

Вести

Заказана XXIX седница Скупштине Општине Рума

img

Print

XXIX седница Скупштине Општине Рума ће се одржати 17.12.2022. године са почетком у 10.00 часова у Малој сали Културног центра "Брана Црнчевић" у Руми. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Одлуке о буџету Општине Рума за 2023. годину

 2. Предлог Кадровског плана Општинске управе и Општинског правобранилаштва општине Рума

 3. Предлог Одлуке о облицима и начину остваривања сарадње одељења комуналне милиције и одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине Рума

 4. Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације "Парк-Шума Борковац" у Руми за блок 1-6-1 са Борковачким језером

 5. Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за део блока 3-2-1 у централној зони у Руми

 6. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Годишњег Програма пословања ЈП "Стамбено" Рума 2023. годину

 7. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања ЈП " Гас-Рума" за период 01.01.2023. године до 31.12.2023. године

 8. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Годишњег Програма пословања ЈП " Kомуналац" у Руми за 2023. годину

 9. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Изменa и допунa Годишњег програма пословања ЈП "Водовод" Рума за 2022. годину

 10. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања ЈП " Водовод" Рума за 2023. годину

 11. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Годишњег Програма Пословања ЈП урбанизам и изградња Рума за 2023. годину

 12. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању ценовника услуга ЈП урбанизам и изградња Рума за 2023. годину

 13. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Програма рада установе Спортски центар Рума за 2023. годину

 14. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Програма рада Туристичке организације општине Рума за 2023. годину

 15. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Програма и Плана рада Центра за Социјални рад општине Рума за 2023. годину

 16. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Програма и Плана рада Установе за пружање услуга социјалне заштите "Солидарност" Рума за 2023. годину

 17. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе Градска библиотека "Атанасије Стојковић" Рума

 18. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе Културни центар "Брана Црнчевић" Рума

 19. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе Завичајни музеј Рума

 20. Разматрање и усвајање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе Градска библиотека "Атанасије Стојковић" Рума

 21. Разматрање и усвајање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе Завичајни музеј Рума

 22. Разматрање и усвајање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе Културни центар "Брана Црнчевић" у Руми

 23. Избори и именовања.
donor
donor
donor
donor