img

Вести

Заказана LXXVIII седница Општинског већа

img

Print

LXXVIII седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 10.12.2022. године у Градској кући са почетком у 10.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Нацрт Одлуке о буџету Општине Рума за 2023. годину
 2. Нацрт Кадровског плана Општинске управе и Општинског правобранилаштва општине Рума
 3. Предлог Закључка о преносу улагања у набавку опреме - набавка котла ОШ "Вељко Дугошевић" Рума подручно одељење Вогањ
 4. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 680.000,00 динара
 5. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 65.000,00 динара
 6. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 1.000.000,00 динара
 7. Предлог Решења о образовању комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Рума
 8. Нацрт Одлуке о изгледу униформе и ознака, боји и начину означавања возила и пловила и посебној опреми комуналне милиције
 9. Нацрт Одлуке о облицима и начину остваривања сарадње одељења комуналне милиције и одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине Рума
 10. Нацрт Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације "Парк-Шума Борковац" у Руми за блок 1-6-1 са Борковачким језером
 11. Нацрт Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за део блока 3-2-1 у централној зони у Руми
 12. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Годишњег Програма пословања ЈП "Стамбено" Рума 2023. годину
 13. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма пословања ЈП " Гас-Рума" за период 01.01.2023. године до 31.12.2023. године
 14. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Годишњег Програма пословања ЈП " Kомуналац" у Руми за 2023. годину
 15. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈП "Водовод" Рума за 2022. годину
 16. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма пословања ЈП " Водовод"  Рума за 2023. годину
 17. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Годишњег Програма Пословања ЈП урбанизам и изградња Рума за 2023. годину
 18. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању ценовника услуга ЈП  урбанизам и изградња Рума за 2023. годину
 19. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада установе Спортски центар Рума за 2023. годину
 20. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада Туристичке организације општине Рума за 2023. годину
 21. Разматрање захтева Управног одбора Центра за Социјални рад општине Рума за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма и Плана рада за 2023. годину
 22. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма и Плана рада за 2023. годину Установе за пружање услуга социјалне заштите "Солидарност" Рума
 23. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета Општине Рума за 2022. годину, за програме и активности цркава и верских заједница на територији Општине Рума
 24. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе Градска библиотека "Атанасије Стојковић" Рума
 25. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе Културни центар "Брана Црнчевић" Рума
 26. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе Завичајни музеј Рума
 27. Разматрање захтева Управног одбора о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе Градска библиотека "Атанасије Стојковић" Рума
 28. Разматрање захтева Управног одбора о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе Завичајни музеј Рума
 29. Разматрање захтева Управног одбора о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе Културни центар "Брана Црнчевић" у Руми
 30. Предлог Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума
 31. Разматрање молбе за помоћ ВИЕА "Врело" из Руме
 32. Текућа питањаdonor
donor
donor
donor