img

Вести

Обавештење за кориснике буџета - Трећи ребаланс

img

Print

На основу члана 50. Закона о буџетском систему, Одељење за финансије, привреду и пољопривреду обавештава кориснике буџета Општине Рума да је Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Рума за 2022. годину - Трећи ребаланс усвојена на 27. седници Скупштине Општине Рума дана 13.10.2022. године под бројем: 06-135-3/2022-III  објављена у "Сл. листу општина Срема" бр. 29/2022 од 13.10.2022. године и ступа на снагу дана 14. октобра 2022. године.

 
donor
donor
donor
donor