img

Вести

Заказана LXXIII седница Општинског већа

img

Print

LXXIII седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 29.9.2022. године у Градској кући са почетком у 9.00  часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Одлуке о утврђивању накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа на територији општине Рума
 2. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 800.000,00 динара -УПВО "Полетарац" Рума
 3. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 110.000,00 динара -УПВО "Полетарац" Рума
 4. Предлог Закључка о преносу улагања у капитално одржавање објеката за образовање ОШ "Вељко Дугошевић" Рума
 5. Предлог Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву у износу од 13.620.000,00 динара - ЈП "Комуналац" у Руми
 6. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 13.620.000,00 динара - Црвени крст
 7. Предлог Закључка којим се усваја Измена Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Рума за 2022. годину
 8. Нацрт Одлуке о именовању Општинског савета родитеља
 9. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације     на територији општине Рума
 10. Предлог Коначне ранг листе пројеката за бесповратно суфинансирање активности  на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији  општине Рума
 11. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈП "ГАС-РУМА" Рума за давање сагласности на Одлуку о расподели добити за 2021. годину
 12. Предлог Одлуке o измени и допуни Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2022. годину
 13. Разматрање захтева за Измену Плана Јавних набавки Општинске управе општине Рума
 14. Предлог Одлуке о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације које заједно субвенционишу Министарство рударства и енергетике - Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности и Општина Рума
 15. Предлог Одлуке о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације које самостално субвенционише Општина Рума из својих средстава
 16. Предлог Одлуке о давању сагласности Општинском правобранилаштву општине Рума на закључивање вансудских поравнања
 17. Разматрање молбе за финансијску помоћ Милици Колунџији из Руме
 18. Разматрање молбе за финансијску помоћ Дејану Цвитичанину из Руме
 19. Текућа питањаdonor
donor
donor
donor