img

Вести

Расписани избори за чланове националних савета националних мањина за 13. новембар 2022. године

img

Print

Гордана Чомић, министарка за људска и мањинска права и друштвени дијалог, расписала је 5. септембра 2022. године изборе за чланове националних савета националних мањина за 13. новембар 2022. године.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог је 3. септембра 2022. године у 24 часа привремено закључило посебне бирачке спискове, који се воде за 23 националне мањине, како би се утврдило које националне мањине ће национални савет бирати на непосредним, односно електорским изборима.

На основу привременог закључења посебног бирачког списка утврђено је да је 19 националних мањина испунило услов за непосредне изборе (албанска, ашкалијска, бошњачка, бугарска, буњевачка, влашка, грчка, египатска, мађарска, немачка, пољска, ромска, руска, румунска, русинска, словачка, словеначка, украјинска, чешка), а четири за изборе путем електорске скупштине (горанска, македонска, црногорска и хрватска).

Након привременог закључења, упис припадника националних мањина у посебан бирачки списак је настављен 4. септембра 2022. године.

Грађани општине Рума захтеве за упис, брисање, промену, исправку података подносе у згради општине Орловићева бр. 5 или у месној канцеларији по месту пребивалишта, односно боравишта за интерно расељена лица најкасније до 28. октобра 2022. године. Након закључења бирачког списка 28. октобра 2022. године грађани захтеве за упис и промену података подносе надлежном Министарству, преко Општинске управе Рума најкасније 72 часа пре дана одржавања избора, односно до 9. новембра 2022. године. Захтеви се подносе у згради Општинске управе у Орловићевој улици бр. 5, канцеларија бр. 20.

Грађани увид могу вршити и на званичној интернет страници Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог https://upit.posebanbirackispisak.gov.rs/ уношењем података о ЈМБГ.

Све додатне информације грађани могу добити позивом на број 433-910, 433-911, 433-912, локал 114, 069721155, као и путем мејла birackispisak@ruma.rs.

Обавештење о увиду

Захтев за упис у Посебни бирачки списак

Захтев за брисање из Посебног бирачког списка
donor
donor
donor
donor