img

Вести

Заказана LXIX седница Општинског већа

img

Print

LXIX седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 15.8.2022. године у Градској кући са почетком у 10.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Одлуке о одређивању урбанистичке зоне у којој ће се вршити бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији Општине Рума за 2022. годину

 2. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 13.000,00 динара - Основна Музичка школа "Теодор Тоша Андрејевић" Рума

 3. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 440.586,00 динара - Дом ЈНА

 4. Предлог Закључка о преносу улагања у капитално одржавање објеката за образовање ОШ "Вељко Дугошевић" Рума

 5. Предлог Решења о употреби текуће буџетске резерве у износу од 3.600.000,00 динара

 6. Разматрање захтева за давање сагласности на Ценовник споредних делатности ЈП "Водовод" Рума

 7. Предлог Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рума и Општинском правобранилаштву општине Рума

 8. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Савета за безбедност општине Рума

 9. Предлог Одлуке o измени и допуни Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2022. годину

 10. Предлог Закључка којим се даје сагласност на Извештај о спроведеним мерама субвенционисања активних пољопривредних газдинстава са територије општине Рума за набавку репроматеријала

 11. Предлог Одлуке о давању сагласности Општинском правобранилаштву општине Рума на закључивање вансудских поравнања

 12. Разматрање приговора Десимира Судара из Добринаца на Решење Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума на локацијске услове

 13. Разматрање молбе за финансијску помоћ Удружењу љубитеља и узгајивача коња Војин Пузић Браца

 14. Разматрање молбе за финансијску помоћ СР "Црвенперка" Жарковац

 15. Текућа питања
donor
donor
donor
donor