img

Вести

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела

img

Print

Општинско веће Општине Рума је донело Одлуку о расписивању Јавног позива за избор директних корисника за спровођење мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребеи унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији Општине Рума.

Рок за пријаве је од 25.7.2022. године до 15.8.2022. године. Пријаве се подносе на писарницу Општинске управе Општине Рума, Орловићева број 5.

Јавни позив

Пријавни формулар

За све додатне информације и обавештења у вези са Јавним конкурсом можете се обратити Комисији на телефон 022/478-314,путем мејла на energetskaefikasnost@ruma.rs или лично на адресу Главна 155, Градска кућа.

 
donor
donor
donor
donor