img

Вести

Обавештење о увиду у бирачки списак

img

Print

Општинска управа Рума, Одељење за општу управу и заједничке послове обавештава грађане Општине Рума да се почев од 16. фебруара 2022. године излаже на увид грађанима Општине Рума део Јединственог бирачког списка за Општину Рума, а поводом расписаних избора за народне посланике у Народној скупштини и избора за председника Републике који ће се одржати 3. априла 2022. године.

Увид у део бирачког списка грађани могу извршити непосредно у Одељењу за општу управу и заједничке послове (Орловићева бр. 5, канцеларија бр. 20) сваког радног дана од 7 до 18 часова, као и суботом од 8 до 15 часова. Увид се може вршити и у месним канцеларијама сваког радног дана у току редовног радног времена од 7 до 15 часова. Грађани увид могу вршити и на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем података о ЈМБГ и броју личне карте (https://upit.birackispisak.gov.rs/). Грађани од општинске управе могу до закључења бирачког списка, односно до 18. марта 2022. године до 24 часа, захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку (упис, брисање, измену података).

Од проглашења изборне листе право на увид, као и право на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац те изборне листе или лице које он овласти и то на исти начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу законом прописани докази за вршење промене, а ако захтев не подноси подносилац проглашене изборне листе и дато пуномоћје оверено у складу са законом.

Увид у Јединствени бирачки списак могу вршити и интерно расељена лица са Косова и Метохије, која имају пријављено боравиште на територији општине Рума.

Грађани који ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи морају поднети захтев Општинској управи да се у бирачки списак упише тај податак, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 12. марта 2022. године.

Након закључења бирачког списка 18. марта 2022. године грађани захтеве за упис и промену/исправку података подносе Министарству државне управе и локалне самоуправе или општинској управи по месту пребивалишта подносиоца захтева, односно по месту боравишта за интерно расељена лица, најкасније 72 часа пре дана избора, односно до 30. марта 2022. године.

Све додатне информације грађани могу добити на телефоне 433911, 433912, 069721155, као и путем мејла birackispisak@ruma.rs

Захтев за гласање по месту боравишта у земљи

 
donor
donor
donor
donor