img

Вести

Јавни позив Општинског удружења пензионера - Набавка огрева

img

Print

Општинско удружење пензионера Рума расписало је Јавни позив за набавку огрева за 2022. годину, за потребе корисника и чланова Удружења, а набављају се огревно дрво и угаљ.

Понуде са Решењем из АПР-а се достављају од 14.12.2021.  до 24.12.2021. године Комисији за јавне набавке на адресу:

ОУП Рума - Комисија за јавне набавке

22400 РУМА

Вељка Дугошевића број 142

Јавни позив
donor
donor
donor
donor