img

Vesti

Opština Ruma počinje sa korišćenjem servisa Moj eRačun

img

Opština  Ruma i Opštinska  uprava, od 01.01.2022.godine počinje sa slanjem i prijemom računa isključivo u elektronskom obliku putem servisa Moj eRačun. U skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju koji je usvojila Narodna skupština Republike Srbije, a objavljeno u Sluzbenom glasniku Republike Srbije broj 44/2021 od 29.04.2021. godine.

Zakon je stupio na snagu 07.05.2021. godine. Početak primene Zakona je odlozen za 01.01.2022. godinu i posebno je regulisan za subjekte javnog sektora i privatnog sektora.

Zakonom se definiše način i postupanje registrovanja, evidentiranja i dostavljanja elektronskih faktura, format elektronskih faktura, kao i način i postupak prihvatanja i odbijanja elektronskih faktura.

Kako bi javni subjekti uskladili svoje poslovanje sa odredbama Zakona, odnosno kako bi privredni subjekti koji svoje poslovanje obavljaju sa javnim sektorom primenili odredbe Zakona u cilju nesmetanog dostavljanja elektronskih faktura od 01.01.2022. godine javni sektor će biti u obavezi da prima i šalje elektronske fakture u struktuiranom obliku, a ovo se odnosi i za sve fakture koje primaju od svojih dobavljača.

Za preuzimanje eRačuna potrebna je samo aktivna e-mail adresa. Preuzimanje i prijem se vrše bez naknade i svaki poslati eRačun ima status preporučene pošiljke, a primalac i pošiljalac će u svakom momentu znati da li je eRačun preuzet i dostavljen.

Opština  Ruma i Opštinska  uprava će od 01.01.2022. godine prihvatati samo i isključivo elektronske račune u zakonoski propisanom struktuiranom formatu, u isto vreme svim poslovnim subjektima biće dostavljani elektronski računi od strane Opštinske  uprave. Ukoliko još niste uveli elektronsko fakturisanje u svom poslovanju, učinite to u narednom periodu kako bi ispunili uslove za nastavak naše poslovne saradnje u skladu sa Zakonom.

Za dodatne informacije konktaktirajte kontakt centar opštine Ruma 022/478-314 i servisa Moj e-račun 060/099-5341 ili slanjem emejla na podrska@moj-eracun.rs

 

 

donor
donor
donor
donor