img

Vesti

Formiran Mobilni tim za socijalnu inkluziju Roma

img

Većnici su na poslednjoj sednici Opštinskog veća usvojili Rešenje o formiranju Mobilnog tima za socijalnu inkluziju Roma.

Mobilni tim se formira za potrebe realizacije mera i aktivnosti definisanih Strategijom socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u Republici Srbiji, kao za realizaciju i implementaciju drugih predviđenih projekata i programa sa ciljem unapređenja zivota i polozaja Roma u rumskoj opštini.

Mobilni tim čine Danijela Tadić (koordinatorka za romska pitanja), Zlata Milošević (diplomirana socijalna radnica), Mirjana Ćulibrk (savetnica za zapošljavanje, NSZ), Dušica Jovanović (pedagoška asistentkinja u OŠ "Ivo Lola Ribar") i Marijana Jovanović (Udruzenja Roma Ruma).

Glavni zadaci Mobilnog tima su da doprinese realizaciji mera predviđenih nacionalnom Strategijom, da učestvuje u implementaciji lokalnih akcionih planova, da ispituje potrebe romske zajednice, da sarađuje sa drugim organima i organizacijama civilnog društva i da redovno posećuje romska naselja u cilju informisanja o pravima koja je moguće ostvariti pred nadleznim institucijama.

Rešenje o formiranju Mobilnog tima za socijalnu inkluziju Roma

donor
donor
donor
donor