img

Vesti

Zakazana CIII sednica Opštinskog veća

img

CIII sednica Opštinskog veća opštine Ruma će se održati 23.1.2024. godine u Gradskoj kući sa početkom u 10.00 časova.

Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za period 01.01 31.12.2023. godine
 2. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve uređenje Borkovačkog kanala
 3. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve izgradnja prečistača za prečišćavanje vode za piće u Klenku i Grabovcima
 4. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Kulturni centar
 5. Predlog Zaključka o prenosu ulaganja u kapitalno održavanje objekta za obrazovanje OŠ "Ivo Lola Ribar" Ruma
 6. Nacrt Odluke o angažovanju eksternog revizora za reviziju završnog računa opštine Ruma za 2023. godinu
 7. Predlog Lokalnog akcionog plana za zapošljavanja opštine Ruma za period od 2024. do 2026. godine
 8. Davanje saglasnosti na Godišnji program uređenja, održavanja i zaštite javnih zelenih površina na području naselja Ruma za 2024. godinu Javnog preduzeća "Komunalac" u Rumi
 9. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Komunalac" u Rumi o davanju u zakup putem javnog nadmetanja poslovnog prostora na Gradskoj pijaci, u zgradi tržnice, površine 36,40m2 i magacinskog prostora na Gradskoj pijaci
 10. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Komunalac" u Rumi o davanju u zakup putem javnog nadmetanja javnog toaleta na vašarištu u Rumi i tezgi na na Gradskoj pijaci u Rumi
 11. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Komunalac" u Rumi o davanju na korišćenje zemljišta asfaltnog prostora na lokaciji Vašarište plato prema Inđiji, autoškolama
 12. Predlog Zaključka o privremenom puštanju prirodnog gasa u unutrašnju gasnu  instalaciju
 13. Davanje saglasnosti na Plan javnih nabavki Opštinske uprave opštine Ruma za 2024. godinu
 14. Predlog Rešenja o obrazovanju komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Ruma
 15. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Saveta za upravljanje migracijama i trajna rešenja
 16. Predlog Odluke o prenosu prava na korišćenje, upravljanje i održavanje objekta JP "Vodovod" Ruma u Putincima
 17. Predlog Odluke o prenosu prava na korišćenje, upravljanje i održavanje objekta JP "Vodovod" Ruma u Platičevu
 18. Predlog Odluke o dodeli sredstava iz budžeta opštine Ruma za programe i projekte iz oblasti sporta od značaja za opštinu Ruma za 2024. godinu
 19. Predlog Odluke o dodeli sredstava iz budžeta opštine Ruma za programe i projekte iz oblasti sporta od značaja za opštinu Ruma za 2024. godinu korišćenje sale
 20. Predlog Konačne rang liste projekata za bespovratno sufinansiranje aktivnosti  na unapređenju svojstava zgrada na teritoriji opštine Ruma
 21. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Žalbene komisije opštine Ruma za 2023. godinu
 22. Razmatranje žalbe Radojke Lovrenčić iz Pavlovaca
 23. Razmatranje molbe za pomoć Ilić Jeleni iz Žarkovca
 24. Razmatranje molbe za pomoć Spasojević Svetlani iz Rume
 25. Tekuća pitanja
donor
donor
donor
donor