img

Vesti

Izbori 2023 Ko može da glasa van biračkog mesta, a ko uz pomoć drugog lica

img

Zakon dozvoljava mogućnost da birač glasa van biračkog mesta usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta.

Birač koji nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta moze da glasa van biračkog mesta, a na području koje obuhvata biračko mesto, ako o tome obavesti lokalnu izbornu komisiju najranije 72 časa pre dana glasanja a najkasnije do 11 časova na dan glasanja, odnosno birački odbor na dan glasanja, najkasnije do 11 časova.

Dezurna linija Opštinske izborne komisije će danas, dana 15.12.2023. do 20 časova, prijave primati na broj telefona 022/474-282.

Od 20 časova 15.12.2023. do 24 časa u subotu 16. decembra građanima su dostupni brojevi: 062/526-496 i 069/720-268.

U nedelju 17.12.2023. u vremenu od 7 do 11 časova građanima su dostupna sva tri broja Opštinske izborne komisije: 022/474-282; 062/526-496 i 069/720-268, kao mogućnost prijave biračkim odborima na biračkim mestima.

Prilikom prijavljivanja, birač treba da navede sledeće lične podatke: ime i prezime, adresu prebivališta i kontakt telefon.

Birač koji usled nepismenosti, slabovidosti, invaliditeta ili nekog drugog razloga nije u stanju da sam popuni glasački listić ima pravo da glasa na biračkom mestu uz pomoć pomagača kojeg sam odredi da umesto njega onako kako mu nalozi popuni glasački listić.

Pravo da glasa uz pomoć pomagača kojeg sam odredi ima i birač koji glasa van biračkog mesta, a koji usled nepismenosti, slabovidosti, invaliditeta ili nekog drugog razloga nije u stanju da sam popuni glasački listić.

Republički i pokrajinski izbori se odrzavaju u nedelju 17. decembra u vremenu od 7 do 20 časova.

donor
donor
donor
donor