img

Vesti

Zakazana 100. sednica Opštinskog veća

img

100. sednica Opštinskog veća opštine Ruma će se odrzati 5.12.2023. godine u Gradskoj kući sa početkom u 10.00 časova.

Za sednicu je predlozen sledeći dnevni red:

  1. Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Ruma za 2023. godinu – Drugi Rebalans -
  2. Nacrt Odluke o budžetu Opštine Ruma za 2024. godinu
  3. Nacrt Kadrovskog plana Opštinske uprave i Opštinskog pravobranilaštva opštine Ruma
  4. Nacrt Odluke o donošenju Programa komasacije za katastarsku opštinu Stejanovci, katastarsku opštinu Pavlovci i katastarsku opštinu Kraljevci
  5. Nacrt Odluke o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Ruma
  6. Razmatranje i usvajanje Plana zimskog odrzavanja putne infrastrukture 2023/2024. godine na teritoriji opštine Ruma
  7. Predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Ruma i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Ruma
  8. Predlog Odluke o smernicama za izradu Godišnjeg programa poslovanja za 2024. godinu
  9. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora JP Urbanizam i izgradnja Ruma za davanje saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja za 2023. godinu
  10. Tekuća pitanja
donor
donor
donor
donor