img

Vesti

Odluka o dodeli pomoći u ogrevnom drvetu

img

Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za kupovinu ogrevnog drveta sa prevozom za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica donela je dana 17.10.2023.godine Odluku o dodeli pomoći u ogrevnom drvetu sa prevozom za 36  domaćinstava. 

Odluka

donor
donor
donor
donor