img

Vesti

Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zajednica na teritoriji opštine Ruma za 2023. godinu

img

Na osnovu Odluke o budžetu opštine Ruma za 2023. godinu ( "Sluzbeni list opština Srema" broj 39/2022 i 12/2023), Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zajednica na teritoriji opštine Ruma za 2023. godinu br. 06-118-3/2023-II od dana 12.10.2023. godine  i člana 56. Statuta opštine Ruma ("Sluzbeni list opština Srema" broj 06/2009, 38/2012, 28/2014 i 15/2019), raspisuje se Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zajednica na teritoriji opštine Ruma za 2023. godinu.

Mere energetske sanacije sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima sa teritorije opštine Ruma koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata. 

Cilj sprovođenja navedenih mera je unapređenje energetske sanacije u stambenom sektoru na teritoriji Opštine Ruma.

Predmet javnog poziva je sprovođenje sledećih mera energetske sanacije:

1) zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača za porodične kuće i stanove, kao i zamena spoljnih vrata za stambene zajednice sa odgovarajućim termičkim svojstvima(zamena stolarije)

Ova mera obuhvata tekuće (redovno) odrzavanje, zamene spoljnih vrata i prozora, kao i ostakljenje spoljnih vrata i prozora za porodične kuće i stanove, te zamene spoljnih vrata za stambene zajednice sa teritorije opštine Ruma, bez prateće opreme za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao bez i pratećih građevinskih radova, poput obrade oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanja, obrade ivica i krečenja oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida.

Udeo sredstva podsticaja iznosi maksimalno 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 160.000,00 dinara sa PDV-om.

2) nabavka kotlova na prirodni gas, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na gas, za porodične kuće i stanove.

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 90.000,00 dinara sa PDV-om za kotlove na gas.

U okviru ove mere moguće je izvršiti zamenu postojećeg grejača prostora i nabavku efikasnijeg kotla na prirodni gas. Ovom merom nije predviđeno finansiranje gasne instalacije.

Građani ne mogu da konkurišu za više od jedne mere energetske sanacije.

Ukupno planirana bespovratna sredstva koje opština dodeljuje putem ovog Javnog poziva iznose 15.000.000,00 dinara.

Krajnji korisnici usluga i radova su domaćinstva (vlasnici ili korisnici) porodičnih kuća i stanova, čije prebivalište ili boravište je sa teritorije opštine Ruma, kao i stambene zajednice za meru zamene stolarije čije je sedište na teritoriji opštine Ruma.

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Ruma i na oglasnoj tabli opštine Ruma.

Javni poziv će trajati do utroška sredstava, a najduze 06.11.2023. godine.

Popunjeni, potpisani i odštampani prijavni obrazac i prateća dokumentacija predaju se na pisarnici Opštinske uprave opštine Ruma, Orlovićeva broj 5, Ruma.

Za sve dodatne informacije, građanke i građani se mogu obratiti Opštinskoj upravi opštine Ruma lično ili na broj telefona 022/433-910 022/433-911 , 022/433-912, svakog radnog dana u vremenu od 07:00 do 15:00 časova ili e-mail: energetskaefikasnost@ruma.rs.

 

Javni poziv

Pravilnik

Prijavni obrazac

Izjava o saglasnosti za podatke o kojima se vodi sluzbena evidencija

Izjava o saglasnosti vlasnika/suvlasnika

donor
donor
donor
donor