img

Vesti

Zakazana XCIV sednica Opštinskog veća

img

XCIV  sednica Opštinskog veća opštine Ruma će se održati 15.9.2023. godine u Gradskoj kući sa početkom u 10:00 časova.

Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

 1. Predlog Odluke o pristupanju realizaciji projekta: "Izgradnja crpne stanice na k.p. br. 1290/1 k.o. Grabovci sa ugradnjom uređaja za kondicioniranje pijaće vode i izgradnjom rezervoara i mreže za odvođenje otpadne vode preko k.p. br. 2248, 2252, 2078 k.o. Grabovci"
 2. Predlog Odluke o pristupanju realizaciji projekta:"Izgradnja crpne stanice na k.p. br.332 k.o. Klenak sa ugradnjom uređaja za kondicioniranje pijaće vode i izgradnjom rezervoara i mreže za odvođenje otpadne vode preko k.p. br. 2158, 2150, 2165,  2163/1, 2164, 2185 i  2135 k.o. Klenak"
 3. Predlog Odluke o promeni budžetske aproprijacije Gradska biblioteka "Atanasije Stojković" Ruma
 4. Predlog Odluke o promeni budžetske aproprijacije socijalna davanja
 5. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Turistička organizacija opštine Ruma
 6. Predlog Odluke o promeni budžetske aproprijacije Turistička organizacija opštine Ruma
 7. Predlog Zaključka o prenosu ulaganja u Dom Kulture Platičevo
 8. Predlog Zaključka o prenosu ulaganja u rekonstrukciju kotlarnice u Jaslicama UPVO "Poletarac" Ruma
 9. Razmatranje zahteva za Izmenu Plana Javnih nabavki Opštinske uprave opštine Ruma za 2023. godinu
 10. Predlog Rešenja o konstatovanju prestanka dužnosti Opštinskog pravobranioca opštine Ruma
 11. Predlog Rešenja o konstatovanju prestanka dužnosti Zamenika Opštinskog pravobranioca opštine Ruma
 12. Postavljenje Opštinskog pravobranioca opštine Ruma
 13. Predlog Rešenja o plati Opštinskog pravobranioca opštine Ruma
 14. Nacrt Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju fotonaponske elektrane snage 990 kVA na k.p. br. 8073/1 K.O. Ruma
 15. Nacrt Odluke o izradi Plana detaljne regulacije "za deo bloka 4 1 4 u centralnoj zoni" u Rumi
 16. Nacrt Odluke o davanju saglasnosti na Međuopštinski sporazum o projektovanju, izgradnji i upravljanju Regionalnim sistemom vodosnabdevanja "Istočni Srem"
 17. Predlog Odluke o davanju saglasnosti Opštinskom pravobranilaštvu na zaključivanje vansudskih poravnanja
 18. Razmatranje molbe za pomoć KUD Biser Putinci
 19. Razmatranje molbe za pomoć Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Nikinci
 20. Razmatranje molbe za pomoć Opštinsko Udruženje penzionera
 21. Tekuća pitanja
donor
donor
donor
donor