img

Vesti

Obaveštenje Prijave za dodelu pomoći usled elementarne nepogode

img

Građani rumske opštine od  21. jula mogu podnositi prijave za naknadu štete na građevinskim objektima, motornim vozilima ili poljoprivrednim usevima, na Pisarnici Opštinske uprave, ul. Orlovićeva broj 5 (radno vreme od 7 do 15 časova). Rok prijave je do utroška sredstava, a najkasnije do 4. avgusta 2023. godine.

Uz propisani obrazac koji se moze dobiti i na Pisarnici Opštinske uprave, ul. Orlovićeva broj 5, Ruma, potrebno je dostaviti u prilogu:

 

Za građevinske objekte:

- dokaz o nastaloj šteti: fotografije nastale štete na objektu ili kopija fiskalnog isečka/faktura/ računi o kupovini građevinskog materijala

- fotokopija ili očitana lična karta podnosioca zahteva

- fotokopija kartice tekućeg računa

- kopija polise osiguranja objekta koji je pretrpeo štetu, ako je objekat osiguran, odnosno potpisanu izjavu podnosioca zahteva ako objekat nije osiguran

Napomena: u ime stambene zajednice prijavu podnosi upravnik ili lice koje ovlasti Skupština stanara

 

Za motorna vozila:

- dokaz o nastaloj šteti: fotografije nastale štete na motornom vozilu

- fotokopija saobraćajne dozvole

- fotokopija ili očitana lična karta podnosioca zahteva

- fotokopija kartice tekućeg računa

- kopiju kasko polise osiguranja ili kopiju polise osiguranja za stakla na motornom vozilu ako je podnosilac zahteva osiguran po osnovu ovih vrsta osiguranja za motorna vozila, odnosno potpisanu izjavu da nije osiguran po gore navedenim vrstama osiguranja

 

Za poljoprivredne useve:

- dokaz o nastaloj šteti: fotografije nastale štete na poljoprivrednim usevima

- fotokopija ili očitana lična karta podnosioca zahteva

- kopija polise osiguranja poljoprivrednih useva koji su pretrpeli štetu ako je podnosilac zahteva osiguran po osnovu elementarne nepogode ( npr. grad, poplava, pozar, vetar ili drugih prirodnih nepogoda), odnosno potpisanu izjavu podnosioca zahteva ako poljoprivredni usevi nisu osigurani

- original Potvrda o aktivnom statusu

- prva i druga strana original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava

 

Opštinske nadlezne komisije će u što kraćem roku izvršiti terenski obilazak radi procene nastale štete i dodele novčane pomoći.

 

Dodatne informacije, građani mogu dobiti i putem telefona: 022/433-910, 433-911, 433-912 (radno vreme od 7 do 15 časova).

 

Prijava za naknadu štete

Izjava u vezi osiguranja

donor
donor
donor
donor