img

Vesti

Javni poziv za poljoprivrednike

img

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Ruma, raspisuje javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Rok za podnošenje dokumentacije je do 31. oktobra 2023. godine.

Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 8 do 15 časova, u prostorijama Odeljenja za finansije, privredu i poljoprivredu Opštinske uprave opštine Ruma, ulica Glavna broj 107, prvi sprat, kancelarija broj 6 ili sa sajta www.ruma.rs.

Kontakt osobe za sve informacije u vezi sa ovim Javnim pozivima su Sanja Marković i Maja Miladinović, telefon: 022 478 712, email: poljo@ruma.rs ili lično u prostorijama Odeljenja za finansije, privredu i poljoprivredu Opštinske uprave opštine Ruma, ulica Glavna broj 107, prvi sprat, kancelarija broj 6.

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2024. godinu

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanje naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2024. godinu

Formulari:

Izjava

Zahtev za ostvarivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,  po osnovu stočarstva, na teritoriji opštine Ruma za 2024. godinu

Zahtev za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade na teritoriji opštine Ruma za 2024. godinu

donor
donor
donor
donor