img

Vesti

Zajedničkim snagama za zdraviju, čistiju i zeleniju Rumu – Odlična saradnja sa Ministarstvom zaštite životne sredine

img

Najveći rumski ekološki projekat - zatvaranje, saniranje i rekultivacija gradske deponije, lokalna samouprava sprovodi uz veliku podršku Ministarstva zaštite zivotne sredine.

Višedecenijski problem odlaganja komunalnog otpada u Rumi rešen je priključivanjem naše opštine sistemu odlaganja otpada na regionalnu deponiju „Srem – Mačva“, a sada odgovornim pristupom zaštiti zivotne sredine započeo je proces koji se odvija u dve faze, prvo sanacije, a potom i rekultivacije deponije, koja je predstavljala veliku opasnost, kako za ekologiju, tako i za zivot i bezbednost ljudi.

Pre zatvaranja deponije na lokaciju smeštenu tik uz magistralni put M21, vazdušnom linijom udaljene od centra grada ne više od 2 kilometra, na dnevnom nivou stizalo je i više od 150 kubika komunalnog otpada.

Ministarstvo zaštite zivotne sredine je za rešavanje velikog ekološkog problema u Rumi samo u prvu fazu investiralo oko 200 miliona dinara, pa je tako radove na sanaciji danas obišla i ministarka Irena Vujović. Ministarka Vujović je u društvu predsednice Opštine Ruma Aleksandre Ćirić i zamenice Biljane Popović Jovanović obišla radove koji su započeli u maju ove godine, a obuhvataju površinu od oko devet hektara.

„Želim da se zahvalim predsednici Opštine Ruma Aleksandri Ćirić pre svega na izuzetnoj hrabrosti, jer trebala je velika hrabrost i odlučnost da građanima promenite naviku, ne samo građanima Rume i okolnih mesta koji su sigurno koristili ovaj prostor preko 40 godina. Sa tim je sada gotovo, jasno ste poručili to je prošlost, postavili ste traku i naravno paralelno sa tim organizovali ste sistem transporta svog otpada, kupili dodatnu opremu kako bi modernizovali JP „Komunalac“ i omogućili da se po evropskim standardima rešavaju ekološki problemi. Zato smo vrlo rado podrzali rumski projekat i zajednički smo obezbedili gotovo 300 miliona dinara. Zaista Ruma ima odlučnost da rešava u potpunosti ekološke probleme i da sve te ruzne slike i ozbiljno zagađenje zemljišta i aerozagađenje, da sve to da bude prošlost“, poručila je ministarka Vujović i ocenila da je izuzetno vazno podići nivo svesti i odgovornost svih nas, građana Srbije, kako bi se očišćene lokacije sačuvale.

Predsednica Ćirić je podsetila na svoje obećanje kada je stupila na predsedničku funkciju da će Rumu učiniti lepšom, čistijom i zelenijom sredinom, zahvalivši se ministarki Ireni Vujović i Ministarstvu zaštite zivotne sredine što su prepoznali iskrenu volju i trud da se rumska opština učini čistijom i zdravijom sredinom za zivot.

„Mi smo prošle godine u januaru zatvorili deponiju, to je naš višedecenijski problem i jedno ruglo naše opštine samim tim što se nalazi 2 i po kilometra od grada i u blizini magistralnog puta M21. Nije bilo dovoljno samo zatvoriti deponiju i tako rešiti ovaj višedecenijski problem. Zatvorili smo i niz divljih deponija u opštini. Otpad smo počeli odvoziti na regionalnu deponiju „Srem-Mačva“. Takođe smo radili na podizanju svesti naših građana, nabavili smo dodatne kontejnere za svaku mesnu zajednicu kako seosku tako gradsku. Postavili smo kontejnere na mesta gde je to građanima odgovaralo, kako bi sprečili stvaranje ponovnih divljih deponija. Ulozili smo preko 115 miliona dinara u mehanizaciju našeg JP "Komunalac", kupili  smo nove velike abrol kontejnere sa kamionima, autopodizače, sve ono što je bilo neophodno kako bi mogli da efikasno i što brze odvoze taj otpad od mesnih zajednica do regionalne deponije „Srem-Mačva“, izjavila je predsednica Ćirić.

Prva faza radova obuhvata ubrzano kontrolisano otplinjavanje deponijskog gasa, redistribuciju otpada koji se nalazi van granica ove parcele, kao i postavljanje sistema za termički tretman deponijskog gasa. Takođe, planirano je formiranje pristupnog puta ka deponiji i sabirnim stanicama, gde će se upravljati sistemom za sakupljanje i distribuciju deponijskog gasa do postrojenja za tretman.

U sklopu ove faze izgradiće se i obodni zemljani kanali za prikupljanje atmosferskih padavina, biće postavljena interna prekrivka preko deponije, te ograda i kapija kako bi ustpostavili kontrolisani ulaz i izlaz sa ove lokacije.

Druga, završna faza, planirana je za narednu 2024. godinu, kada će uslediti i ozelenjavanje prostora, sadnja trave, zimzelenog rastinja i druge vegetacije.

donor
donor
donor
donor