img

Vesti

Obaveštenje za korisnike budžeta Prvi rebalans

img

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Ruma za 2023. godinu - PRVI REBALANS  usvojena je na 32. sednici Skupštine Opštine Ruma odrzane dana 25.05.2023. godine, pod brojem: 06-52-3/2023-III.

Odluka je objavljena  u "Sl. listu opština Srema" br. 12/2023 od 25.05.2023. godine.

Odluka stupa na snagu narednog od dana objavljivanja u Sluzbenom listu i primenjivaće se od 26. maja 2023. godine.

Prvi rebalans

Dopis 1

Dopis 2

donor
donor
donor
donor