img

Vesti

Zakazana LXXXVI sednica Opštinskog veća

img

LXXXVI sednica Opštinskog veća opštine Ruma će se odrzati 18.5.2023. godine u Gradskoj kući sa početkom u 10.00 časova.

Za sednicu je predlozen sledeći dnevni red:

 1. Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Ruma za 2023. godinu – Prvi Rebalans -
 2. Nacrt Odluke o otpisu duga (potrazivanja) po osnovu ustupljenih javnih prihoda  opštine Ruma subjektu privatizacije "FULL PROTECT" d.o.o. Beograd
 3. Predlog Zaključka o prenosu ulaganja u kapitalno odrzavanje objekata OŠ "Dušan Jerković" Ruma
 4. Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o zelenim površinama opštine Ruma
 5. Nacrt Odluke o privremenom poveravanju prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji opštine Ruma
 6. Razmatranje zahteva Upravnog odbora za davanje saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg plana rada UPVO "Poletarac"  Ruma za radnu  2022/2023. godinu
 7. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg Programa poslovanja  Javnog preduzeća "Stambeno" Ruma za 2023. godinu
 8. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Posebni Program korišćenja sredstava iz budžeta opštine Ruma za JP "Stambeno" Ruma za 2023. godinu, po osnovu subvencija
 9. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg Programa poslovanja  Javnog preduzeća "Vodovod" Ruma za 2023. godinu
 10. Nacrt Odluke o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Voganj
 11. Nacrt Odluke o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije Rume
 12. Nacrt Odluke izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Radna zona "Jug-2" u Rumi
 13. Nacrt Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini Opštine Ruma
 14. Tekuća pitanja
donor
donor
donor
donor