img

Vesti

Zakazana LXXXV sednica Opštinskog veća

img

LXXXV  sednica Opštinskog veća opštine Ruma će se održati 9.5.2023. godine u Gradskoj kući sa početkom u 10.00 časova.

Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

 1. Nacrt Odluke o završnom računu budžeta opštine Ruma za 2022. godinu sa Izveštajem o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za 2022. godinu
 2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za period 01.01. 31.03.2023. godine
 3. Predlog Odluke o prenosu prava na korišćenje, upravljanje i održavanje objekta Turističkoj organizaciji opštine Ruma   
 4. Predlog Odluke o prenosu prava na korišćenje, upravljanje i održavanje objekata UPVO "Poletarac" Ruma   
 5. Predlog Zaključka o prenosu kapitalnog ulaganja UPVO "Poletarac" Ruma
 6. Predlog Zaključka o prenosu kapitalnog ulaganja Osnovnoj školi "Veljko Dugošević" u Rumi
 7. Predlog Zaključka o prenosu opreme osnovnog sredstva Srednjoj tehničkoj školi "Milenko Brzak Uča" Ruma
 8. Nacrt Odluke o izradi Programa razvoja turizma opštine Ruma za period 2024 2028. godine
 9. Nacrt Odluke o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Dobrinci
 10. Nacrt Odluke o određivanju autobuskih stajališta za međumesni prevoz na teritoriji opštine Ruma
 11. Nacrt Odluke o određivanju autobuskih stajališta za gradski i prigradski saobraćaj na teritoriji opštine Ruma
 12. Predlog Rešenja o utvrđivanju linija u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji opštine Ruma
 13. Predlog Pravilnika o izgledu, sadržini i mestu postavljanja table kojom se obeležavaju vozila gradskog  prevoza i prevoza radnika na teritoriji opštine Ruma
 14. Predlog Zaključka kojim se preusmerava autobuski saobraćaj kroz grad
 15. Predlog Zaključka kojim se reguliše postavljanje pešačkog prelaza kod stadiona Slovena
 16. Predlog Odluke o prenosu prava na korišćenje, upravljanje i održavanje objekta JP "Stambeno" Ruma
 17. Nacrt Odluke o promeni sedišta JP "Stambeno" Ruma
 18. Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća "Stambeno" Ruma
 19. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JP "Stambeno" Ruma
 20. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora JP "Stambeno" Ruma za davanje saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2022. godinu
 21. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Odluku o usvajanju Srednjoročnog plana poslovne strategije i razvoja preduzeća za period 2023. godine do 2027. godine JP "GAS RUMA", Ruma
 22. Razmatranje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JP „Gas Ruma“ Ruma za period 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine
 23. Razmatranje Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja JP "Komunalac" u Rumi za 2022. godinu
 24. Razmatranje Izveštaja o poslovanju JP „Vodovod“ Ruma za 2022. godinu
 25. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog Štaba za vanredne situacije opštine Ruma za 2022. godinu
 26. Razmatranje Godišnjeg plana rada Opštinskog Štaba za vanredne situacije opštine Ruma (od aprila 2023. do maja  2024. godine)            
 27. Nacrt Operativnog plana sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom prostoru i šumskih požara na teritoriji Opštine Ruma za 2023. godinu
 28. Nacrt Operativnog plana odbrane od poplava  i leda na vodama II reda na teritoriji opštine Ruma  za 2023. godinu
 29. Nacrt Odluke o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji Opštine Ruma
 30. Predlog Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama
 31. Predlog Odluke o davanju saglasnosti Opštinskom pravobranilaštvu na zaključivanje vansudskih i sudskih poravnanja
 32. Razmatranje molbe za pomoć Pošarac Mini iz Rume
 33. Razmatranje molbe za pomoć KUD "Neven" Ruma
 34. Razmatranje molbe za pomoć Udruženju muzičkih stvaralaca "Akord" Ruma
 35. Razmatranje molbe za pomoć Udruženju sport za sve "Most"
 36. Razmatranje molbe za pomoć Udruženju ljubitelja konja "Dame" Ruma
donor
donor
donor
donor