img

Vesti

Održana XXXI sednica Skupštine opštine Ruma

img

U konferencijskoj sali Kulturnog centra „Brana Crnčević" danas je odrzana XXXI sednica Skupštine opštine Ruma. Na dnevnom redu se našlo više planskih odluka, izveštaja o radu javnih preduzeća, ustanova i organa Opštine Ruma, zahtevi Nadzornih odbora JP „Stambeno" i „Vodovod" za korekciju cena kao i kadrovske promene u rukovodstvima pojedinih javnih preduzeća i ustanova.

Analizirajući izveštaje o radu Predsednika Opštine Ruma i Opštinskog veća, predsednica Aleksandra Ćirić je istakla da je u prethodnom periodu donet niz novih i značajnih mera koje su poboljšale kvalitet zivota naših sugrađana, da su ulaganja u gotovo sve oblasti od infrastrukture, kulture, obrazovanja, sporta na daleko većem nivou nego pre.

„2022. godina je bila godina velikih ulaganja, a naš cilj je da i ove godine nastavimo trend razvoja. Mi smo opština koja je dobila najviše sredstava od resornih ministarstava za zaštitu zivitne sredine, kulture, energetike,  građevinarstva i saobraćaja. To znači da je naš rad i trud da napravimo jednu bolju i napredniju Rumu, prepoznat na višim nivoima vlasti i da je drzava spremna da finansijski podrzi naše projekte", rekla je predsednica Ćirić.

Izveštaji o radu javnih preduzeća i ustanova jasan su pokazatelj da je ostvaren značajan napredak u radu, ocenio je predsednik SO Ruma Stevan Kovačević.

„Modernizacija javnih preduzeća i značajna sredstva ulozena u novu mehanizaciju omogućila je lakši rad na terenu javnih preduzeća  „Komunalac" i „Vodovod". Sa druge strane drastično se unapređuju uslovi za rad u ustanovama kulture tu pre svega mislimo na Gradsku biblioteku i Kulturni centar koji su u mnogome unapredili uslove u kojima se ova delatnost obavlja i u kojima smo imali znatne investicije. Veliku investiciju smo imali i u ustanovi Zavičajni muzej koji se još uvek oprema, ali očekujemo do kraja godine da će u renoviranoj zgradi nastaviti svoju delatnost u mnogo boljim uslovima i da će moći svoju delatnost bitnije da unapredi u odnosu na prethodne godine", kazao je Kovačević.

Bilo koje povećanje cena komunalnih usluga nije popularna mera, međutim mi smo kao osnivači javnih preduzeća „Stambeno" i „Vodovod" duzni da vodimo računa o uspešnosti njihovog poslovanja i o uslovima u kojima oni posluju, istakao je Kovačević povodom odluke da se cene pomenuta dva javna preduzeća povećaju za 12,5 %.

„Mi snosimo odgovornost da preduzeća budu u mogućnosti da obavljaju svoju osnovnu delatnost. Povećanje 12,5 odsto za usluge ova dva preduzeća je minimalno s obzirom da je došlo do značajnog porasta cena onih inputa koji ulaze u kalkulaciju cena usluga tih preduzeća. Pre svega mislimo na cene električne energije, a sa druge strane mi smo se trudili da je što je moguće ređe korigujemo cene usluga ovih preduzeća na više vodeći računa o tome da olakšamo budžet naših građana, ali u ovoj situaciji kada je došlo da primetnog povećanja cena inputa koji utiču na cene ovih preduzeća, bili smo zaista primorani da tu odluku donesemo kako bismo omogućili da oni pozitivno posluju i stvaraju mogućnost za svoju delatnost. I sa ovim povećanjem cene u Rumi su najnize u regionu. Moram da naglasim da smo mi poslednju korekciju cena usluga JP „Stambeno" vršili 2016. godine i tada smo cenu smanjili za 10 odsto, s obzirom da nam je cena energenata to omogućavala, sada smo primorani da cenu povećamo, nadam se da će građani razumeti ovu meru i da ćemo naravno ukoliko budemo u mogućnosti tu cenu korigovati nanize", poručio je Kovačević.

Odbornici su usvojili Odluku o izmenama i dopunama Odluke o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji opštine Ruma.

„Tačka je vazna pre svega za naše građane koji zive u seoskim mesnim zajednicama, naravno i za nas kao lokalnu samoupravu koja je odgovorna za odrzavanje atarskih puteva, veoma je značajno da  sredstva koja ulazemo u atarske puteve zaštitimo. Mi smo nazalost imali mnogo slučajeva da smo u neke atarske puteve ulozili značajna sredstva, već posle godinu-dve dana vlasnici poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi uz atarske puteve neodgovorno i samovoljno su preoravali, zaoravali te puteve, proširivali svoje parcele. Donošenjem ove odluke propisali smo znatno stroze kazne za izvršioce takvih nezakonitih radnji, tako da smo praktično usvojili odluku kojom se za takve prekršaje kojima se uništavaju atarski putevi propisuje maksimalna predviđena zakonska kazna", izjavio je Kovačević.

U okviru tačke Izbori i imenovanja verifikovano je nekoliko kadrovskih promena. Umesto dipl. inzenjer građevine Dragana Panića za v.d. direktora JP „Komunalac" imenovan je dipl. saobraćajni inzenjer Stojša Jovanović. Za v.d. direktora JP „Stambeno" umesto Stojše Jovanovića imenovan je dipl. pravnik Miroslav Sučević. V.d. mandati su povereni: magistru harmonike Damiru Vasiljeviću Toskiću - Gradska biblioteka „Atanasije Stojković"; dipl. ekolog za zaštitu zivotne sredine Mariji Ćuić - Turistička organizacija opštine Ruma; dipl. pravniku Branislavu Paviću - Ustanova za pruzanje usluga socijalne zaštite „Solidarnost".

 

donor
donor
donor
donor