img

Vesti

Obaveštenje o postavljanju bašta i drugih privremenih objekata

img

Na današnjoj sednici Opštinskog veća prihvaćene su Odluke o izmenama i dopunama Odluka o komunalnom redu, postavljanju bašta ugostiteljskog objekta, postavljanju i uklanjanju manjih montaznih objekata privremenog karaktera i sredstava oglašavanja na javnim površinama na teritoriji opštine Ruma.

Izmenama i dopunama vlasnicima i korisnicima nepokretnosti, bašta ugostiteljskog objekta, manjih montaznih objekata privremenog karaktera i sredstava oglašavanja na javnim površinama na teritoriji opštine Ruma u Zoni posebne zaštite (uzi centar Grada) produzen je rok da se usaglase sa odredbama pomenutih Odluka i to najkasnije do 01.01.2025. godine.

Zainteresovana lica treba prvo da podnesu zahtev za izradu urbanističko-tehničkih uslova za 2023. godinu JP urbanizam i izgradnja Ruma i nakon dobijanja istih da podnesu zahtev Odeljenju za urbanizam i građenje radi izdavanja odobrenja.

Sva obaveštenja mogu se dobiti u JP Urbanizam i izgradnja Ruma 022/430-726 i Odeljenju za urbanizam i građenje 022/433-910 lokal 119.

donor
donor
donor
donor