img

Vesti

Akcija dobrovoljnog davanja krvi

img

Crveni krst Ruma obaveštava i apeluje na sve humane sugrađane, ukoliko im zdravstveno stanje dozvoljava, da se odazovu na akciju dobrovoljnog davanja krvi koja se organizuje u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, u četvrtak,  16. marta 2023.godine u periodu od 8 do 12 časova, u Holu Kulturnog centra „Brana Crnčević“ u Rumi.

Kontinuirano snabdevanje komponentama krvi je neophodno kako bi u svakom trenutku bilo dovoljno krvi  za hitne i vanredne situacije, vitalno ugrožene pacijente, za terapiju onkoloških bolesnika kao i planirane hirurške intervencije u Kliničkom centru Vojvodine, Dečijoj bolnici, Institutu u Sr. Kamenici, Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici i drugim zdravstvenim ustanovama u Republici.

Dati krv i spasiti život bolesnom, povređenom, koga ne poznajemo ili nećemo ga nikad ni upoznati, najlepše je i najplemenitije delo koje može ispuniti ljudsko biće.

U vezi sa dobrovoljnim davanjem krvi želimo da Vas podsetimo da:

1.Davalac kri može biti svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina starosti.

2.Davanje krvi je:  DOBROVOLjNO, ANONIMNO, BESPLATNO.

3.Žena može davati krv svaka četiri meseca, a muškarac svaka tri meseca.

4.Davanje krvi nije bolno, ne stvara naviku i ne šteti organizmu.

5.Sistem za uzimanje krvi je za jednokratnu upotrebu, čime se isključuje svaka   mogućnost    prenosa bilo koje bolesti na davaoca.

6.Pre svakog davanja krvi obavlja se lekarski pregled i laboratorijske kontrole.

7.Višestruki davaoci krvi dobijaju priznanja Crvenog krsta.

8.Davaoci krvi osloba|aju se plaćanja određenih participacija za zdravstvene usluge,

9.Dobrovoljni davaoci krvi ostvaruju parvo na dva slobodna radna dana.

donor
donor
donor
donor