img

Vesti

Konkurs Javnog preduzeća urbanizam i izgradnja Ruma

img

Javno preduzeće urbanizam i izgradnja Ruma u cilju popunjavanja slobodnih radnih mesta, objavljuje konkurs za popunjavanje radnih mesta:

1. Odgovorni urbanista - arhitektonskog planiranja

2. Urbanista - arhitektonskog planiranja.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa na portalu NSZ.

Prijave se podnose na adresu: Javno preduzeće urbanizam i izgradnja Ruma, Ruma, ulica 27.oktobar broj 7a, sa naznakom „za konkurs“.

Tekst Konkursa

Poslovi NZS

 

donor
donor
donor
donor