img

Vesti

Javni poziv za dodelu sredstava za programe i aktivnosti crkava i verskih zajednica

img

Raspisuje se Javni poziv za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Ruma za 2023. godinu, za programe i aktivnosti tradicionalnih crkava i verskih zajednica koje deluju na teritoriji Opštine Ruma.

Sredstva se raspoređuju za obavljanje graditeljske delatnosti, naučne delatnosti, kao i za unapređenje redovne delatnosti crkava i verskih zajednica.

Rok za podnošenje prijava je od 17.1.2023. godine do 6.2.2023. godine.

Prijave se u zatvorenoj koverti, sa naznakom podnosioca, podnose konkursnoj komisiji putem pisarnice Opštinske uprave opštine Ruma, lično ili poštom na adresu: Ruma, Orlovićeva 5.

    Javni poziv

    Prijava

donor
donor
donor
donor