img

Vesti

Zakazana LXXIX sednica Opštinskog veća

img

LXXIX sednica Opštinskog veća opštine Ruma će se održati 27.12.2022. godine u Gradskoj kući sa početkom u 10.00 časova. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

 1. Predlog Zaključka o prenosu na korišćenje opreme za skupljanje i reciklažu otpada

 2. Predlog Zaključka o prenosu bez naknade materijala za posebne namene

 3. Predlog Rešenja o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu u iznosu od 18.000,00 dinara

 4. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 18.000,00 dinara

 5. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluka o promeni budžetske aproprijacije

 6. Predlog Zaključka o prenosu računarske opreme MUP PS Ruma

 7. Nacrt Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije "za blok 4 5 2 i deo bloka 1 3 3" u Rumi

 8. Davanje saglasnosti na Godišnji program uređenja, održavanja i zaštite javnih zelenih površina na području naselja Ruma za 2023. godinu Javnog preduzeća "Komunalac" u Rumi

 9. Razmatranje prigovora Kojić Rajke iz Rume

 10. Razmatranje molbe za pomoć Lazaru Čoliću iz Malih Radinaca

 11. Tekuća pitanja.

donor
donor
donor
donor