img

Vesti

Usvojen budžet za 2023. godinu – Blizu 4 milijarde dinara za ulaganje u kvalitetniji život građana

img

Odbornici Skupštine Opštine Ruma usvojili su na današnjem zasedanju budžet za 2023. godinu.

Uvodno izlaganje dala je šefica Odeljenja za finansije, privredu i poljoprivredu Biljana Damljanović koja je tom prilikom rekla da se budžet za narednu godinu sastoji od:  prihoda i primanja u iznosu od 3.477.507.529,00 dinara - rashoda i izdataka u iznosu od: 3.973.097.529,00 dinara - budžetskog deficita u iznosu od: 495.590.000,00 dinara. Ukupna sredstva za finansiranje budžetskog deficita u iznosu od 495.590.000,00 dinara obezbediće se iz: neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u iznosu od 450.000.000,00 dinara i neutrošenih sredstava transfera od drugih nivoa vlasti u iznosu od 45.590.000,00 dinara.

Ukupno planirani prihodi i primanja budžeta opštine Ruma za 2023. godinu iznose 3.993.027.529,00 dinara i to: 3.973.097.529,00 dinara iz budžetskih sredstava i 19.930.000,00 dinara iz ostalih izvora budžetskih korisnika.

Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, ukupno planirani prihodi iznose 1.915.900.000,00 dinara ili 48,22% ukupno planiranih budžetskih prihoda. Porez na zarade planiran u iznosu od 1.560.000.000,00 dinara. Porez na imovinu ukupno planirani prihodi iznose 700.101.000,00 dinara ili 17,629 % ukupnih budžetskih prihoda. Transferi od drugih nivoa vlasti ukupno planirani prihodi iznose 231.215.517,00 dinara ili 5,82% ukupnih budžetskih prihoda.

Ukupno planirani rashodi i izdaci budžeta opštine Ruma za 2022. godinu su 3.993.027.529,00 dinara i to: 3.973.097.529,00 dinara iz budžetskih sredstava i 19.930.000,00 dinara iz ostalih izvora budžetskih korisnika.

Projektovani budžet od bezmalo 4 milijarde dinara obavezuje na veliku odgovornost i ozbiljnost, kako bi budžet bio pravilno raspoređen na sve sfere zivota sugrađana i kako bi se građanima obezbedili što kvalitetniji uslovi za zivot u našoj opštini, poručila je predsednica Opštine Ruma Aleksandra Ćirić.

„90 odsto obećanog u 2022. godini je ispunjeno, a nije realizovano samo ono što je preneto u narednu godinu. Nastavljamo i dalje sa kapitalnim ulaganjima. Imamo veliku odgovornost da 4 milijarde dinara iskoristimo na pravi način. Da unapredimo sve sfere zivota i na pravi način opravdamo poverenje građana. Mi smo i u ovoj godini pokazali da zivot građana u našoj opštini mozemo učiniti boljim, kvalitetnijim, da Ruma moze biti bezbednija, čistija i zelenija. Nastavićemo sa rekordnim ulaganjima u oblasti socijalne zaštite, ekologije, zdravstva, obrazovanja, kulture, u sveobuhvatno unapređenje instrustrukture. Svaki građanin će jasno videti koliko se marljivo i predano radi i ulaze u našu opštinu“, izjavila je predsednica Ćirić.

O najvaznijim opštinskim projektima govorio je načelnik Opštinske uprave Dušan Ljubišić naglasivši činjenicu da je prihod budžeta na jučerašnji dan, u odnosu na isti dan prošle godine, za 700 miliona dinara veći, te da je primetan rast prihoda po osnovu poreza na zarade, poreza na imovinu i poreza na prenos apsolutnih prava, te se sa optimizmom ulazi u sledeću budžetsku godinu.

U narednoj godini Opština Ruma započeće proces sanacije i rekultivacije gradske deponije, za šta će biti izdvojeno 103 miliona dinara, dok će Ministarstvo zaštite zivotne sredine sufinansirati projekat sa 200 miliona dinara. Načelnik Ljubišić je napomenuo da je projekat rekultivacije procenjen na nešto preko 600 miliona dinara, te da će se zajedno sa resornim ministarstvom i u 2024. godini projekat ponovo zajednički finansirati.

U januaru će javnosti biti prezentovan projekat i uređenja izletišta Borkovac.

„Ideja je da sami uredimo ovaj naš deo koji je pravno rešen tako da se radi pešačko biciklistička staza od plaze do brane, uradićemo prilaz i vidikovcu iznad jezera. Kada javnost vidi projekat mislim da će biti zadovoljna. Tu je predviđeno 200 milina dinara za kompletnu organizaciju projekta, 100 miliona u 2023. i isto toliko u 2024.godini. Imamo obećanja sa viših nivoa vlasti da ćemo dobiti deo sredstava“, rekao je Ljubišić.

„Planirano je uređenje Pavlovačke ulice, zatim ulice Vladimira Nazora, dok ćemo u trećoj fazi urediti i deo ulice Vladimira Nazora od  Industrijske ulice do krila. Imamo obećanja sa viših nivoa vlasti da će nam pomoći za sufinansiranje ovog projekta jer on košta mnogo. Projektno - tehnička dokumentacija za Pavlovačku ulicu biće rešena do kraja ove godine, očekujemo građevinsku dozvolu  do kraja januara.  Treća faza vezana je za pruzni prelaz gde imamo obećanja Železnica Srbije da je planirano u perspektivi da se uradi podvoznjak koji će rešiti ovaj problem“, kazao je načelnik Ljubišić.

Rekordna suma izdvojena je i za projekat Participativno budžetiranje, oko 60 miliona dinara, a sam projekat izgradnje kapela u Stejanovcima i Vitojevicima koštaće oko 28 miliona dinara. Ljubišić je napomenuo da je u planu izgradnja vrtića u Hrtkovcima, sportske hale u Putincima, da je nabavka vredna 23 miliona dinara za opremanje vrtića Kockica 2 raspisana i da objekat uskoro počinje sa radom. Sve one mere populacione politike poput besplatnog vrtića, besplatnih udžbenika za sve osnovce, raznih stipendija i subvencija su i dalje finansijski podrzane od strane lokalne samouprave.

Predsednik SO Ruma Stevan Kovačević poručio je građanima da sa optimizmom dočekaju 2023. godinu.

„Ono što je ohrabrujuće za građane naše opštine, to je da je budžet planiran za 2023.godinu na nivou 3,9 milijardki dinara i to je svakako značajno povećanje u odnosu na budžet koji smo ostvarili u 2022. godini. Ipak, ono što je još značajnije je da je ovo budžet koji je planiran na realnim osnovama. Svesni smo toga da zivimo u okruzenju i u kom se događaju potresi na polju ekonomije, ali mislim da kontakti koje smo ostvarili sa nekim od potencijalnih investitora i u 2023. godini daju nam za realno da očekujemo da će se privredna  aktivnost u Rumi odvijati bez nekih većih potresa i da će to omogućiti ostvarivanje naših razvojnih planova“, rekao je Kovačević.

Na današnjoj sednici novi v.d. mandati su povereni dosadašnjim v.d. direktorima JP „Gas – Ruma“, JP „Stambeno“, JP „Vodovod“, JP „Urbanizam i građenje“, dok je četvorogodišnji mandat poveren Katarini Filipović direktorici Kulturnog centra „Brana Crnčević.  

Odbornici su izglasali i planove i programe poslovanja javnih preduzeća i ustanova za 2023. godinu.

donor
donor
donor
donor