img

Vesti

Obaveštenje o podnetom zahtevu za izdavanje rešenja dozvole za skladištenje neopasnog otpada

img

Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS” br. 36/09, 88/10, 14/16), Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma objavljuje

 

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA IZDAVANjE REŠENjA DOZVOLE ZA SKLADIŠTENjE NEOPASNOG OTPADA

 

Operater “EKO GRADING 022“ DOO iz Rume, sa sedištem u Rumi, ulica Glavna br. 268, registarovan kod APR sa matičnim brojem: 2183711, PIB: 113276085 i šifrom delatnosti 4677 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, podneo je Odeljenju za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Ruma Zahtev za izdavanje rešenja dozvole za skladištenje neopasnog otpada u postrojenju na lokaciji u Rumi, ulica Glavna br. 268 na k.p. 5766 KO Ruma. Namera operatera je da skladišti i mehanički priprema otpad za transport do operatera koji će vršiti tretman otpada.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva operatera može se izvršiti u prostorijama Odeljenja za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Ruma, ulica Orlovićeva br. 5. kancelarija br. 24 u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u vremenu od 07 14 časova. U ostavljenom roku javnost ovom organu može dostaviti mišljenja i predloge u vezi sa podnetim zahtevom.

Ovaj organ će razmatrati zahtev i podnetu dokumentaciju, pribavljeni zapisnik nadležnog inspekcijskog organa o ispunjenosti uslova za rad, kao i mišljenja i predloge javnosti, te izdati dozvolu podnosiocu zahteva u roku od 15 dana od dana isteka roka iz stava 2. ovog obaveštenja ili rešenje kojim se odbija zahtev za izdavanje dozvole, uz obrazloženje o razlozima odbijanja.

 

donor
donor
donor
donor