img

Vesti

Participativno budžetiranje Projekti vredni oko 60 miliona dinara ulaze u budžet za 2023. godinu

img

Tri projektna predloga sa najvećim brojem glasova biće uvršteni u Odluku o budžetu Opštine Ruma za 2023. godinu.

Lokalna samouprava će u narednoj godini u gradu finansirati sledeće projekte: Uređenje parkova (Veliki park, park kod Gimnazije), Pametne table za srednje škole u Rumi i Izgradnju kapela u selima Stejanovci i Vitojevci.

Pomenuti predlozi ući će u budžet za narednu godinu, a  preliminarne procene ukazuju da će se za realizaciju projekata izdvojiti oko 60 miliona dinara.

U okviru osmog ciklusa prikupljeno je ukupno 3.097 glasova.

Učešće građana u izradi budžeta je proces kojim se problemi, potrebe i zelje građana ugrađuju u proces donošenja odluka lokalne samouprave. Ono predstavlja obelezje razvijenijih i naprednih demokratskih društava, a Tim za participativno budžetiranje se zahvaljuje svima koji su učestvovali u projektu, kao i medijima koji su o tome izveštavali.

donor
donor
donor
donor