img

Vesti

Akcija dobrovoljnog davanja krvi

img

Crveni krst Ruma obaveštava i apeluje na sve humane sugrađane, ukoliko im zdravstveno stanje dozvoljava, da se odazovu na akciju dobrovoljnog davanja krvi koja se organizuje u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, u četvrtak, 1. decembra 2022.godine u periodu od 8 do 12 časova, u Kulturnom centru "Brana Crnčević".

U vezi sa dobrovoljnim davanjem krvi želimo da vas podsetimo da:

1. Davalac kri može biti svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina starosti.

2. Davanje krvi je: DOBROVOLjNO, ANONIMNO, BESPLATNO.

3. Žena može davati krv svaka četiri meseca, a muškarac svaka tri meseca.

4. Davanje krvi nije bolno, ne stvara naviku i ne šteti organizmu.

5. Sistem za uzimanje krvi je za jednokratnu upotrebu, čime se isključuje svaka mogućnost prenosa bilo koje bolesti na davaoca.

6. Pre svakog davanja krvi obavlja se lekarski pregled i laboratorijske kontrole.

7. Višestruki davaoci krvi dobijaju priznanja Crvenog krsta.

8. Davaoci krvi osloba|aju se plaćanja određenih participacija za zdravstvene usluge,

9. Dobrovoljni davaoci krvi ostvaruju pravo na dva slobodna radna dana.

donor
donor
donor
donor