img

Vesti

Čaj u 8 Koncert "Srbija nas spaja"

img

Sreda, 9. 11. 2022.
Veliki hol u 20.00 časova
ČAJ U 8
"SRBIJA NAS SPAJA"
Koncert solo pesama za glas i klavir
Agota Vitkai Kučera (sopran) i Jelena Simonović Kovačević (klavir)

Muzičko nasleđe Srbije pruža izuzetno raznovrsne mogućnosti za umetnička straživanja, naročito ona koja u svom fokusu imaju i govorne ili pevane jezike na kojima su istaknuti predstavnici našeg naroda, ali i pripadnici nacionalnih manjina, ponosno godinama stvarali. U pravo takvo umetničko istraživanje su sprovele Agota Vitkai Kučera i Jelena Simonović Kovačević, sastavljajući koncertni program od dela pisanih na srpskom, ali i jezicima nacionalnih manjina, koje žive u našoj zemlji. Ove umetnice su svojim istraživanjem obuhvatile korpus ostvarenja u opsegu od ranog 19. veka i nastanka srpske muzike sa aktivnostima Josifa Šlezingera, preko perioda sazrevanja, oličenom u delima Josifa Marinkovića i Stevana Stojanovića Mokranjca, odnosno Đorđa Eneskua i Mikulaša Šnajder Trnavskog, te uzbudljivih međuratnih godina punih muzičkih iznenađenja koje predstavljaju Petar Konjović, Miloje Milojević, Marko Tajčević, Pančo Vladigerov, Đula Vitkai i Pal Abraham, sve do stvaralaštva velikana savremene muzike kao što su Rudolf Bruči, Ivan Kovač, Manos Hadzidakis, Todor Skalovski, Erne Kiralj, Slavko Šuklar i Zoran Mulić.

donor
donor
donor
donor