img

Vesti

Zakazana LXXVI sednica Opštinskog veća

img

LXXVI sednica Opštinskog veća Opštine Ruma će se održati 7.11.2022. godine u Gradskoj kući.

Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

 1. Predlog Odluke o promeni budžetske aproprijacije u iznosu od 300.000,00 dinara vansudska poravnanja

 2. Predlog Odluke o promeni budžetske aproprijacije u iznosu od 500.000,00 dinara UPVO "Poletarac" Ruma

 3. Predlog Zaključka o prenosu ulaganja MUP u RS, PS u Rumi

 4. Predlog Zaključka o prenosu ulaganja u kapitalno održavanje objekta OŠ "Veljko Dugošević" Ruma područno odeljenje Stejanovci

 5. Predlog Zaključka o prenosu osnovnih sredstava Srednjoj tehničkoj školi "Milenko Brzak Uča" Ruma

 6. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 819.000,00 dinara novogodišnja dekoracija

 7. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 1.300.000,00 dinara putni troškovi

 8. Predlog Odluke o promeni budžetske aproprijacije u iznosu od 2.000,00 dinara putni troškovi

 9. Nacrt Odluke o prenosu prava na korišćenje, upravljanje i održavanje nepokretnosti Doma JNA, Glavna 114 Ruma Gradskoj biblioteci "Atanasije Stojković" Ruma

 10. Nacrt Odluke o dodeli javnih priznanja i nagrada u 2022. godini

 11. Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Ruma

 12. Nacrt Odluke o izradi Izmena i dopuna Plana Generalne regulacije Rume

 13. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o dodeli sredstava iz budžeta opštine Ruma za programe i projekte iz oblasti sporta od značaja za opštinu Ruma za 2022. godinu

 14. Razmatranje zahteva za davanje saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o povećanju osnovnog kapitala JP "Gas Ruma" Ruma

 15. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja JP "Vodovod" Ruma za 2022. godinu

 16. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Poseban Program korišćenja sredstava iz budžeta opštine Ruma za JP "Vodovod" Ruma za 2022. godinu, po osnovu subvencija

 17. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja JP "Stambeno" Ruma za 2022. godinu

 18. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Izmenu Posebnog Programa korišćenja sredstava iz budžeta opštine Ruma za JP "Stambeno" Ruma za 2022. godinu, po osnovu subvencija

 19. Razmatranje zahteva Upravnog odbora o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Turističke organizacije opštine Ruma za 2021. godinu

 20. Razmatranje zahteva Upravnog odbora o usvajanju Izveštaja o radu Ustanove Sportski centar Ruma za 2021. godinu

 21. Razmatranje zahteva Upravnog odbora o usvajanju Izveštaja o radu Centra za socijalni rad opštine Ruma za 2021. godinu

 22. Razmatranje zahteva Upravnog odbora o usvajanju Izveštaja o radu Ustanove za pružanje usluga socijalne zaštite "Solidarnost" Ruma za 2021. godinu

 23. Nacrt Odluke o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Ruma

 24. Nacrt Odluke o obrazovanju jedinice civilne zaštite opšte namene, specijalizovanim jedinicama civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji Opštine Ruma

 25. Nacrt Odluke o subjektima od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje opštine Ruma

 26. Razmatranje i usvajanje Plana zimskog održavanja putne infrastrukture 2022/2023. godine na teritoriji opštine Ruma

 27. Razmatranje žalbe Nebrigić Tomislava iz Rume

 28. Predlog Odluke o davanju saglasnosti Opštinskom pravobranilaštvu opštine Ruma na zaključivanje sudskog poravnanja

 29. Predlog Odluke o davanju saglasnosti Opštinskom pravobranilaštvu opštine Ruma na zaključivanje vansudskih poravnanja

 30. Tekuća pitanja.

donor
donor
donor
donor