img

Vesti

Uvid u Poseban birački spisak

img

Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina odrzaće se 13. novembra 2022. godine.

Građani opštine Ruma Zahtev za upis, brisanje, promenu, ispravku podataka u Posebnom biračkom spisku podnose u zgradi opštine Orlovićeva br. 5 ili u mesnoj kancelariji po mestu prebivališta, odnosno boravišta za interno raseljena lica najkasnije do 28. oktobra 2022. godine. Nakon zaključenja biračkog spiska 28. oktobra 2022. godine građani zahteve za upis i promenu podataka podnose nadleznom Ministarstvu, preko Opštinske uprave Ruma najkasnije 72 časa pre dana odrzavanja izbora, odnosno do 9. novembra 2022. godine. Zahtevi se podnose u zgradi Opštinske uprave u Orlovićevoj ulici br. 5, kancelarija br. 20.

Građani uvid mogu vršiti i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog https://upit.posebanbirackispisak.gov.rs/ unošenjem podataka o JMBG.

Sve dodatne informacije građani mogu dobiti pozivom na broj 433-910, 433-911, 433-912, lokal 114, 069721155, kao i putem mejla birackispisak@ruma.rs.

donor
donor
donor
donor