img

Vesti

Obaveštenje o pripremi trećeg Rebalansa budžeta

img

"Na osnovu člana 2. stav 30. i člana 63. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS" br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013-ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 dr. zakon, 103/2015,99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 i 118/2021), Odeljenje za finansije, privredu i poljoprivredu pristupa izradi Nacrta trećeg Rebalansa budžeta za 2022. godinu.

Svi direktni, indirektni i ostali korisnici budžeta Opštine Ruma su duzni da svoj Predlog Finansijskog plana dostave, preko Pisarnice Opštinske uprave, Odeljenju za finansije, privredu i poljoprivredu najkasnije do petka, 23. septembra 2022. godine.

Obaveštenje o pripremi trećeg Rebalansa budžeta

donor
donor
donor
donor