img

Vesti

Održana XXVI sednica Skupštine opštine Ruma

img

Zbog povećanja troškova proizvodnje vode, pre svega prouzorovane rastom cene električne energije, Skupština Opština Ruma dala je saglasnost JP "Vodovod" na novi cenovnik tog javnog preduzeća, pa tako sada kubik vode u Rumi košta pet dinara više i iznosi 56,10 dinara.

Uprkos povećanju građani rumske opštine i dalje će piti najkvalitetniju, ali i najjeftiniju vodu u poređenju sa okolnim opštinama i gradovima, ocenio je predsednik SO Ruma Stevan Kovačević.

"Znamo da je povećanje cene nepopularna mera, ali smo se trudili da ona bude minimalna i sa ovim povećanjem građani rumske opštine piće najjeftiniju i jednu od najkvalitetnijih voda u našem okruženju.  Doneli smo odluku o korigovanju cena usluga kada je u pitanju priključivanje na vodovodnu mrežu, takođe i kada je reč o tzv. blok tarifi povećavajući iznose za one potrošače koji troše znatno više vode nego što je potrebno za osnovne potrebe jednog domaćinstva", kazao je Kovačević.

"Doneli smo odluku u vezi JP "Komunalac" u Rumi za nabavku osnovnih sredstava, pre svega nabavku kamiona kojim ćemo zaokružiti mogućnost da se smeće sa teritorije Opštine Ruma iznosi na najekonomičniji i najbrži, tehnički najopravdaniji način. Kupovinom novog kamiona omogućićemo praktično da se znatno pojeftine troškovi iznosa smeća iz rumske opštine na regionalnu deponiju", rekao je predsednik SO Ruma.

Skupština je izglasala i Odluku o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, a predsednica Opštine Ruma Aleksandra Ćirić podsetila je da povelja ima za cilj, između ostalog, da osnaži žensko preduzetništvo, te da se ovom odlukom i formalno omogućava učešće Opštine Ruma na brojnim konkursima.

Odbornici su konstatovali prestanke v.d. direktorskih mandata u JP "Komunalac" i Gradskoj biblioteci "Atanasije Stojković", pa su tako rešenjima o imenovanju novi v.d. mandati povereni Draganu Paniću (JP "Komunalac") i Damiru Vasiljeviću Toskiću (Gradska biblioteka "Atanasije Stojković").

donor
donor
donor
donor