img

Vesti

Oglas Zakup građevinskog zemljišta u svrhu postavljanja montažnih objekata u naselju Ruma i Platičevo

img

Nadzorni odbor Javnog preduzeće za urbanističko planiranje, upravljanje putevima i izgradnju Ruma raspisuje Odluku o raspisivanju oglasa za davanje u zakup građevinskog zemljište javne namene na određeno vreme za postavljanje privremenih montažnih objekata.

Građevinsko zemljište se daje u zakup na određeno vreme putem javnog nadmetanja u svrhu postavljanja privremenih montažnih objekata  u Rumi na period od 5 godina.

Javno nadmetanje će se odražati 28.9.2022. u devet časova u prostorijama Javnog preduzeća za urbanističko planiranje, upravljanje putevima i izgradnju Ruma, ul. 27. oktobra broj 7a.

Oglas

donor
donor
donor
donor