img

Vesti

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine Javni poziv za prijavljivanje kandidata za popisivače

img

Pozivaju se građani zainteresovani za rad u Popisu u svojstvu popisivača da u periodu od 22. jula do 5. avgusta 2022. godine (do 20.00 časova) popune elektronsku prijavu na sajtovima Zavoda: stat.gov.rs ili popis2022.stat.gov.rs.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispuni:

  • državljanstvo Republike Srbije;

  • prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji;

  • najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave;

  • stečeno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje;

  • da kandidat nije osuđivan, da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispuni:

  • poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) – predviđeno je testiranje kandidata;

  • mogućnost pristupa internetu tokom perioda angažovanja.

Detaljnije informacije o zadacima popisivača i proceduri za izbor kandidata dostupne su na sajtovima Zavoda.

donor
donor
donor
donor