img

Vesti

Zakazana LXVIII sednica Opštinskog veća

img

LXVIII sednica Opštinskog veća Opštine Ruma će se odrzati  22.7.2022. godine u Gradskoj kući sa početkom u 10.00 časova. Za sednicu je predlozen sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za period 01.01-30.06.2022. godine

 2. Predlog Odluke o promeni budžetske aproprijacije - Sportski centar Ruma

 3. Razmatranje zahteva Upravnog odbora za davanje saglasnosti na Odluku o usvajanju Plana i programa rada i finansijskog plana ustanove Gradska biblioteka "Atanasije Stojković" Ruma za 2023. godinu

 4. Razmatranje zahteva Upravnog odbora za davanje saglasnosti na Odluku o usvajanju Plana i programa rada i finansijskog plana ustanove Kulturni centar "Brana Crnčević" u Rumi za 2023. godinu

 5. Razmatranje zahteva Upravnog odbora za davanje saglasnosti na Odluku o usvajanju Programa rada i poslovanja i finansijskog plana Zavičajnog muzeja Ruma za 2023. godinu

 6. Nacrt Odluke o izradi izmena i dopuna Plana Generalne regulacije naseljenog mesta Dobrinci

 7. Predlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja na teritoriji opštine Ruma

 8. Predlog Rešenja o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije

 9. Predlog Zaključka kojim se daje saglasnost na povećanje cena linijskog prevoza putnika

 10. Razmatranje zalbe Buzdum Petra iz Hrtkovaca na Rešenje Komisije za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica kroz dodelu paketa građevinskog materijala

 11. Razmatranje zalbe Ivičić Predraga iz Hrtkovaca na Rešenje Komisije za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica kroz dodelu paketa građevinskog materijala

 12. Razmatranje zalbe Knezević Slavka iz Žarkovca na Rešenje Komisije za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica kroz dodelu paketa građevinskog materijala

 13. Razmatranje zalbe Kukić Milke iz Hrtkovaca na Rešenje Komisije za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica kroz dodelu paketa građevinskog materijala

 14. Razmatranje zalbe Stjepanović Siniše iz Hrtkovaca na Rešenje Komisije za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica kroz dodelu paketa građevinskog materijala

 15. Razmatranje zalbe na Rešenje Komisije za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi na teritoriji opštine Ruma

 16. Predlog Odluke o davanju saglasnosti Opštinskom pravobranilaštvu opštine Ruma na zaključivanje vansudskih poravnanja

 17. Razmatranje molbe za finansijsku pomoć SPCO Ruma

 18. Razmatranje molbe za finansijsku pomoć Udruzenju Roma iz Rume

 19. Razmatranje molbe za finansijsku pomoć Lukić Branivoju iz Iriga

 20. Tekuća pitanja

donor
donor
donor
donor