img

Javni pozivi i konkursi

Javni poziv za stručnu praksu 2024

Javni poziv - stručna praksa 2024

Zahtev za učešće u programu stručna praksa LAPZ Ruma za 2024. godinu

Rok: Od 19.2.2024. do najkasnije 30.11.2024.

 

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja

Rok:  Od 29.2.2024. godine do 19.3.2024. godine.

 

Nacrti Programa komasacije katastarskih opština Stejanovci, Pavlovci i Kraljevci 

 

Stejanovci

Pavlovci

Kraljevci

Javni uvid traje 30 dana od dana objavljivanja 2. novembra 2023. godine

 

Javni konkurs za popunjavanje radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Ruma

Konkurs

Rok: od 1.9.2023. do 15.9.2023. godine

 

Interni konkurs za popunjavanje radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Ruma

Konkurs

Rok: od 17.8.2023. do 24.8.2023. godine

 

Javni poziv stručna praksa za 2023. godinu

Javni poziv

Zahtev za učešće u programu stručna praksa LAPZ Ruma za 2023. godinu

Rok: Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja, a najduže  do 30.11.2023. godine.

 

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja

Konkurs

Prijava

Obrazac - budžet projekta

Rešenje o imenovanju članova Komisije za proveru prijava

Rešenje o imenovanju članova Komisije za ocenjivanje projekata

Rešenje o dodeli sredstava

Zahtev za prenos sredstava

 

 

 

Javni konkurs za popunjavanje radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Ruma

Konkurs

Izjava

Rešenje o popunjavanju

Rok: od 2.2.2023. do 16.2. 2023. godine

 

 

Interni konkurs za popunjavanje radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Ruma

Konkurs

Rok: od 20.1.2023. do 27.1. 2023. godine

 

Javni poziv za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Ruma za 2023. godinu, za programe i aktivnosti tradicionalnih crkava i verskih zajednica koje deluju na teritoriji Opštine Ruma.

-    Javni poziv

-    Prijava

-    Rešenje o obrazovanju Komisije

 

Javni poziv domaćinstvima sa teritorije Opštine Ruma za dodelu subvencija u vidu energetskih vaučera.

JAVNI POZIV - DOMAĆINSTVA

Prijavni obrazac - Zahtev domaćinstva

Potvrda o primanjima

Saglasnost vlasnika

Rok za podnošenje prijava je  do utroška sredstava, a najkasnije do 17.11.2022.godine.

PRAVILNIK O DODELI SUBVENCIJA

 

Javni poziv privrednim subjektima registrovanim za prodaju ogreva.

JAVNI POZIV PRIVREDNI SUBJEKTI

Prijavni obrazac – Zahtev privredni subjekti

Rok za podnošenje prijava je 5 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na sajtu opštine Ruma a najkasnije do 24.10.2022.godine.

Zbog velikog interesovanja građana za energetske vaučere za nabavku ogreva: drveta, briketa, peleta i uglja, Komisija produžava rok privrednim subjektima za učešće u projektu energetskih vaučera.

Svi privredni  subjekti registrovani za obavljanje delatnosti prodaje ogreva mogu da podnesu prijave do 02.11.2022.godine.

Javni poziv

Prijavni obrazac – Zahtev privredni subjekti

 

 

Javni poziv za subvencionisanje prevoza učenika srednjih škola sa teritorije Opštine Ruma

Zahtev - gradski

Zahtev - prigradski

Zahtev - međumesni

Javni poziv je otvoren do 6.9.2022. godine

 

Interni konkurs Opštinska uprava Ruma

Konkurs

Rok 26.8. do 3.9.2022.

 

Javni konkurs Opštinska uprava Ruma

Konkurs

Rešenje o popunjavanju radnih mesta javnim konkursom

Izjava

Rok od 7.9.2022. do 21.9.2022. godine.

 

Rešenje predsednika Opštine o odobravanju projekata Glavna 137 - 30.9.2022.

Konačna rang lista projekata za bespovratno sufinansiranje aktivnosti  na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada na teritoriji  opštine Ruma 29.9.2022.

Preliminarna Rang lista za izbor projekata za sufinansiranje investicionog održavanja zgrada od 14.9.2022. godine

Javni poziv za sufinansiranje investicionog održavanja zgrada 2022 

Odluka o određivanju lokacija u kojoj se vrši investiciono - održavanje i unapređenje zgrada 2022

Odluka o sprovođenju Javnog poziva za investiciono održavanje i unapređenje zgrada 2022

Javni poziv je otvoren do 6.9.2022. godine

Formulari:

Obrazac 1 - Prijava

Obrazac 2 - Izjava

Obrazac 3 - Odluka

Obrazac 4 - Izjava o podacima

 

 

 

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2023. godinu

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanje naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2023. godinu

Rok za podnošenje dokumentacije je do 31. oktobra 2022. godine.

Formulari:

Izjava

Zahtev za ostvarivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po osnovu vlasništva na infrastrukturi, na teritoriji opštine Ruma za 2023. godinu

Zahtev za ostvarivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,  po osnovu stočarstva, na teritoriji opštine Ruma za 2023. godinu

Zahtev za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade na teritoriji opštine Ruma za 2023. godinu

 

 

Javni poziv za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Ruma za 2022. godinu, za programe i aktivnosti tradicionalnih crkava i verskih zajednica koje deluju na teritoriji Opštine Ruma

Rok za podnošenje prijava je od 28.6.2022. godine do 18.7.2022. godine.

 

 

Konkurs namenjen izbeglicama - Kupovina seoskih kuća

Javni poziv je otvoren od 25.5.2022. do 4.7.2022.godine. 

Više informacija u  Povereništvu za izbeglice i migracije, kancelarija br. 13, ul.Glavna 107, telefon 022/ 479 162.

Javni poziv

Obrazac za prijavljivanje

Izjava podnosioca prijave

Izjava prodavca

Potrebna dokumentacija

 

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2022. godini.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja, a najduže  do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.

Javni poziv

Zahtev

 

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja

Prijave na konkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno od 9.3.2022. godine do 29.3.2022. godine.

-Rešenje o imenovanju Komisije

- Rešenje o dodeli sredstava

 

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2022. godini.

Poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 11.3.2022. godine.

 

 

Javni poziv za subvencionisanje  poljoprivrednih gazdinstava za nabavku repromaterijala

Pravilnik o dodeli podsticajnih  sredstava u poljoprivredi za nabavku repromaterijala

Zahtev za pomoć

 

 

Javni poziv za dostavljanje predloga lica za dodelu javnih priznanja i nagrada u 2021. godini

Rok za podnošenje prijava je od 26.10.2021. godine do 3.11.2021. godine.

Javni poziv

Obrazac prijave

Rešenje o imenovanju komisije

 

Subvencionisanje prevoza učenika srednjih škola

Predaja zahteva (gradski, prigradski i međumesni) sa pratećom dokumentacijom (lični podaci - JMBG učenika i potvrda iz škole da su redovni učenici školske 2021-2022 godine), će biti omogućena u periodu od 23.8.2021. do 22.9.2021. godine u Odeljenju za društvene delatnosti, Glavna 107, kancelarija broj 10, telefon 022/478-589.

Javni poziv

 

Javni poziv bankama zainteresovanim za kratkovično kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava

Izmena i dopuna javnog poziva

Rok za dostavljanje ponude je do 15.4.2021. godine do 15 časova.


Javni poziv aktivnim poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije opštine Ruma za subvencionisanje osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja u 2021. godini

Period za podnošenje zahteva je od dana objavljivanja na sajtu i oglasnoj tabli Opštine Ruma do utroška sredstava, a najkasnije do 31.10.2021. godine.

Izmena i dopuna javnog poziva

Zahtev

Izjava

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odeljenju za finansije, privredu i poljoprivredu Opštinske uprave opštine Ruma, na telefon broj 022-478-712 lokal 109.

 

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse za 2021. godinu

 

Rok: do utroška sredstava.

 

Lokalni akcioni plan za zapošljavanje za 2021. godinu

 

Poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 16.4.2021. godine.

 

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja

Prijave na konkurs podnose se od 24.3.2021. godine do 13.4.2021. godine.

 

Javni konkurs za popunjavanje radnih mesta u Opštinskoj upravi Opštine Ruma

Datum objavljivanja 11.3.2021. godine

Rok: od 12.3.2021. do 26.3.2021. godine

 

Interni konkurs za popunjavanje radnog mesta u Opštinskoj upravi

Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je osam dana od dana kada je interni konkurs objavljen na oglasnoj tabli Opštine Ruma i počinje da teče od 02.03.2021.godine.

 

Javni poziv za učešće na javnom konkursu za bespovratno sufinansiranje radova na uređenju fasada i poboljšanju energetske efikasnosti objekata kolektivnog stanovanja u Rumi

Javni poziv

Obrazac prijave

 

 

Interni konkurs za popunjavanje radnog mesta u Opštinskoj upravi

Rok za podnošenje prijava od 28.1.2021. do 12.2.2021. godine.

 

Javni poziv za pomoć u ogrevnom drvetu za socijalno ugrožene porodice izbeglih i interno raseljenih lica sa teritorije opštine Ruma

Javni poziv počinje 30.11.2020.godine i trajaće do 07.12.2020.godine.

Javni poziv za jednokratnu finansijsku pomoć za socijalno ugrožene porodice izbeglih i interno raseljenih lica sa teritorije opštine Ruma

Javni poziv počinje 30.11.2020.godine i trajaće do 07.12.2020.godine.

 

 

Javni poziv za dostavljanje predloga lica za dodelu javnih priznanja i nagrada u 2020. godini

Rok za podnošenje prijava je od 27.10.2019. godine do 04.11.2019. godine.

Javni konkurs

 

 

Interni konkurs za popunjavanje radnog mesta u Opštinskoj upravi

Rok za podnošenje prijava od 17.09.2020. do 02.10.2020. godine.

 

 

Interni konkurs za popunjavanje radnog mesta u Opštinskoj upravi

Rok za podnošenje prijava od 13.08.2020. do 28.08.2020. godine.

 

 

Javni konkurs za popunjavanje radnih mesta u Opštinskoj upravi Opštine Ruma

Rok: od 5.8.2020. do 19.8.2020. godine

 

 Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja

Prijave na konkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno od 29.1.2020. godine do 17.2.2020. godine.

 

 

Razvojni fond Vojvodine - Konkurs za dugoročne kredite za likvidnost i nabavku obrtnih sredstava radi smanjenja negativnih posledica prouzrokovanih pandemijom COVID- 19 subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za finansije.

 

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova

Javni poziv traje do 24. februara 2020. godine

Konkurs

Prijava

 

Prijava za nekategorisani smeštaj

Dopis - nekategorisani smeštaj

Prijava - nekategorisani smeštaj (Prilog 1)

 

 

Javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica pri kupovini 15 seoskih kuća

Javni poziv traje do 27. marta 2020. godine