Заказана XVI седница Скупштине општине Рума

величина слова

8. март 2018.

XVI седница Скупштине општине Рума ће се одржати дана 15.3.2018. године са почетком у 10.00 часова у конференцијској сали Културног центра у Руми. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рума за 2017. године

2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Кадровског плана Општинске управе и општинског правобранилаштва општине Рума

3. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за "Источну радну зону 2" у Руми

4. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за Блокове 3-5-8 и 3-5-9 и делове Блокова 3-5-5, 3-5-12 и 3-5-15 у Руми

5. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Ндзорног одбора о набавци основних средстава ЈП " Водовод" Рума

 

6. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о изменама и допунама Статута ЈКП " Паркинг и инфраструктура"

7. Предлог Одлуке о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини

8. Предлог Закључка којим се утврђује висина закупнине која се остварује по основу права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини

9. Предлог Одлуке о ангажовању екстерног ревизора за ревизију завршног рачуна буџета општине Рума за 2017. годину

10. Предлог Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудно постављеног професионалног управника

11. Избори и именовања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001